Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 27.08.2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Igołomi-Wawrzeńczycach 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Andrzej Knapik.
Powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.  

W pierwszym punkcie posiedzenia omówiono organizację i przebieg gminnych zawodów sportowo–pożarniczych OSP, które odbyły się 28 czerwca 2015r na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Prezes ZOG ZOSP wyraził zadowolenie z udziału MDP w zawodach. Następnie odczytał klasyfikację końcową i złożył gratulację dla OSP Wawrzeńczyce jak również pozostałych drużyn, zarówno tych które zajęły miejsca na podium jak i tych które wystartowały w zawodach. W temacie zawodów Wójt Gminy Józef Rysak również podziękował Zarządom OSP Igołomia-Zofipole i Stręgoborzyce za udział MDP w zawodach. Nadmienił, o złym zachowaniu jednego z druhów z OSP Tropiszów podczas odprawy po zawodach i zwrócił się do Zarządu tej jednostki o wyciągnięcie konsekwencji wobec druha. Z kolei Komendant Gminny Jan Dzięga podziękował druhom za uporządkowanie terenu po zawodach. Dodał, że dzięki zakupionej pompie TOHATSU każda jednostka miała równe szanse podczas ćwiczenia bojowego.

            Kolejnym omawianym punktem posiedzenia były przygotowania do  imprezy masowej „Małopolskie Święto Warzyw”, którą zaplanowano jak co roku na pierwszą niedzielę września, na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP A.Knapik przedstawił plany parkingów, ustawienie strażaków z poszczególnych jednostek oraz ich funkcje podczas trwania imprezy. Podkreślił, że druhowie są w dniu święta niejako „w akcji”, mają więc obowiązek odznaczać się nienagannym zachowaniem i strojem. Ustalono spotkanie wyznaczonych osób z OSP Pobiednik Mały, OSP Tropiszów, OSP Igołomia-Zofipole oraz Komendanta gminnego i pracowników Urzędu Gminy na lotnisku w dniu 02.09.2015r. (środa), w celu wytyczenia i oznaczenia parkingów oraz stanowisk wystawców i gastronomii. Jak w roku ubiegłym zaplanowano dyżur nocny z soboty na niedzielę dla 2 strażaków z samochodem lekkim z OSP Złotniki.

W temacie powiatowych zawodów MDP zaplanowanych na 30.08.2015r. na boisku sportowym w Radziszowie głos zabrał Prezes OSP Stręgoborzyce Konrad Szterleja, który poinformował, że MDP – a właściwie to drużyna dziecięca – nie weźmie udziału w zawodach ponieważ nie są przygotowani chociażby ze względu na brak jednolitego umundurowania bojowego. Ponadto, niektórzy rodzice nie wyrażają zgody na udział swoich dzieci w zawodach powiatowych ze względów bezpieczeństwa.

W kolejnym punkcie Naczelnik OSP Dobranowice Wojciech Guzik przedstawił informacje dotyczące obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobranowicach. Uroczystości zaplanowano na niedzielę 20.09.2015r., zbiórka pod remizą około godz. 1300, następnie przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów wraz z orkiestrą do Kościoła Parafialnego na uroczystą mszę św. zaplanowaną na godz. 1400. Po nabożeństwie dalsza część uroczystości na placu przed remizą (m.in. przemówienia i wręczenie odznaczeń) oraz poczęstunek w budynku.

            Sprawy związane z właściwym rozliczaniem kart pracy sprzętu zreferował Prezes ZOG A.Knapik. Zwrócił uwagę na precyzyjne i czytelne wypełnianie kart, prosił o przekazanie zastrzeżeń niektórym konserwatorom i kierowcom dotyczących właściwego odnotowywania i datowania zakupów paliwa i olejów w kartach pracy sprzętu p-poż. rozliczanych w systemie dwumiesięcznym. Zwrócił się również o rzetelne wypełnianie kart z akcji (m.in. na niektórych brakuje podpisów druhów biorących w nich udział).

            Na koniec Zarząd OSP Złotniki poinformował, że DAF został przez serwis doprowadzony do sprawności technicznej, koszt naprawy wyniósł ok 20 tys. zł. Obecnie jest tylko sprzęgło do naprawy. Pan Wójt poprosił o podjęcie przez Zarząd decyzji do końca września bieżącego roku odnośnie przekazania pojazdu do innej jednostki – planowano OSP Dobranowice, która skasuje dotychczasowy stary pojazd. Dodał, że w OSP Żydów również jest samochód (tym razem ŻUK), który powinien zostać sprzedany, co zmniejszy koszty utrzymania sprzętu. Sprawę poddał pod rozwagę Zarządu jednostki i polecił jej jak najszybsze rozstrzygnięcie. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4011