Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wójt

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


mgr inż. Józef Rysak

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, przy czym we wtorki dodatkowo w godzinach od 15:00 do 16:00 - po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną terminu spotkania w sekretariacie.

 

Kilka słów o sobie:

Urodziłem się 1 kwietnia 1956 r. w Szczucinie woj. małopolskie. Pochodzę z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Od ponad 30 lat mieszkam w Igołomi. Ukończyłem dzienne studia wyższe na Akademii Rolniczej w Krakowie z tytułem mgr inż. rolnictwa oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie z zakresu rzeczoznawca majątkowy. 5 lat pracowałem w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Mielcu, 9 lat byłem kierownikiem gospodarstwa w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Igołomi. Od 22  lat pracuję w Urzędzie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na stanowiskach: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownik Referatu Rolnictwa i Geodezji, zastępca wójta. Od 2006 r. pełnię funkcję  Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W latach 1994 – 98 byłem wiceprzewodniczącym Rady Gminy.

 

W 1997 r. odznaczony przez Prezydenta RP "medalem za ofiarność i odwagę". 

 


Kompetencje (wyciąg z Regulaminu Urzędu Gminy)

Do wyłącznej kompetencji wójta Gminy należy: 
1/ reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
3/ organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań w tym zakresie,
4/ podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
5/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
6/ przekazywanie uchwal Rady Gminy Wojewodzie, a uchwał budżetowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
7/ nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego, zgodnie z jego przeznaczeniem,
8/ koordynowanie działań gminnych jednostek organizacyjnych,
9/ uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada Gminy nie wyznaczy innego przedstawiciela,
10/ powoływanie i odwoływanie zastępcy wójta, 
11 / gospodarowanie funduszem płac,
12/ pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej, 
13/ wydawanie zarządzeń,
14/ pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
15/ sprawowanie nadzoru nad sprawami oświaty, kultury i sportu, 
16/ nadzór nad funkcjonowaniem jednostek OSP,
17/ nadzór nad funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
18/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta.