Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powódź 2009

Usuwanie szkód w infrastrukturze komunalnej gminy (2009 r.) Od kilku lat naszą gminę systematycznie nawiedzają niekorzystne warunki pogodowe. Krótkie ale bardzo intensywne opady deszczu, nawałnice powodują ogromne szkody w uprawach warzyw, podtapiają budynki mieszkalne i gospodarcze, powodują szkody w infrastrukturze gminnej - głównie na drogach. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że północna część gminy ma ukształtowanie faliste, pagórkowate (Dobranowice, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Wygnanów, Zydów, Wawrzeńczyce "Hektary", Złotniki "Dęby", Igołomia "Luborzyczka, Tropiszów) skąd woda z dużą siłą, w ogromnej ilości spływa w kierunku południowym niosąc równocześnie ziemie powodując zamulanie rowów, dróg i upraw. 
Drugą przyczyną jest zmiana rodzaju upraw szczególnie właśnie w terenach wyżej położonych. Kiedyś uprawy zbóż, użytki zielone w znakomity sposób wchłaniały wodę i ograniczały jej szybki spływ, nie następowała erozja gleby. Ponadto wiele użytków zielonych (łąk i pastwisk) zostało na własne ryzyko rolników zamienionych na uprawy warzyw i to często pod folią. Przeznaczenie takich terenów na użytki zielone było między innymi uzasadnione tym, ze te obszary, takie działki mogą być podtopione co nie przynosiło większych strat i użytek zielony sam odrastał. Wybetonowanie, wybrukowanie posesji, - wszystko to ogranicza "wsiąkanie" wody

Po intensywnych opadach deszczu w dniach 22-24 czerwca 2009 r. wystąpiły szkody na 18 odcinkach dróg gminnych w miejscowościach: Rudno Górne, Dobranowice, Stręgoborzyce, Wawrzeńczyce, Żydów, Złotniki, Igołomia, Tropiszów, Zofipole, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. W dniu 30 lipca po oględzinach w terenie Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szacunku szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej powołana przez Wojewodę Małopolskiego, zweryfikowała wielkość strat poniesionych przez gminę po ulewnych czerwcowych deszczach na kwotę: 1 466 500 zł. 
Z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości 200 000 zł. zostały w październiku odbudowane 3 odcinki dróg: 
- Stręgoborzyce "od zbiornika w kierunku północnym", nawierzchnia asfaltowa na długości 520 mb
- Zofipole "stara droga" - Pobiednik Wielki "Brzostek", nawierzchnia asfaltowa na długości 630 mb
- Pobiednik Wielki "Dubinek" - Pobiednik Mały "Morgi", nawierzchnia żużlowa na długości 950 mb