Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 lipca 2021

Z inicjatywy Starosty Krakowskiego i Radnego Powiatowego Kanrada Szymachy Wójt Gminy zorganizował  w dniu 16 lipca 2021 r. w CKiP w Wawrzeńczycach spotkanie dotyczące utrzymania dróg powiatowych po ostatnich nawalnych deszczach na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Krakowski Pan Arkadiusz Wszoszczyk, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Pan Władysław Sitko, inspektor ZDPK Pan Radosław Maciusik, Radny Powiatu Krakowskiego Konrad Szymacha. W ramienia gminy w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Józef Rysak, Zastępca Wójta, Sekretarz, Inspektor ds. dróg oraz radni gminy.

Na początku spotkania wójt gminy przedstawił problem z utrzymaniem wszystkich dróg publicznych na ternie gminy wynikający z nawalnych opadów deszczu jakie wystąpiły w ostatnich tygodniach. Podkreślił, że problem ten jest złożony i trudny do rozwiązania bo:

- intensywne opady deszczu występują coraz częściej i z coraz większą siłą

- w gminie prowadzona jest intensywna produkcja warzyw. Zaniechana została produkcja zwierzęca dlatego rolnicy nie mają trwałych użytków zielonych szczególnie na skłonach (koniczyna, lucerna, łąki) czy też zbóż. Ziemia pod  warzywa jest wielokrotnie uprawiana, spulchniana i przy intensywnych opadach deszczu zabierana przez wodę zamulając rowy melioracyjne, rowy przydrożne, pasy dróg i posesje

-  mimo podjętego przez Radę Gminy apelu do rolników  o pozostawianie 2- 3 metrowych pasów „buforowych” (pasów zielonych) na działkach sąsiadujących w infrastrukturą drogową  nie jest to realizowane

- rolnicy nie zaprzestaną uprawiać warzyw, bo gospodarstwa są powierzchniową małe i sprzedaż warzyw jest jedynym źródłem utrzymania ich rodzin

            W dalszej części głos zabierali przedstawiciele powiatu i radni gminy. Dyskusja była rzeczowa, konstruktywna i dająca nadzieję, że powiat w niedługim czasie przystąpi do prac związanych z odmuleniem jezdni i odtworzeniem rowów przydrożnych.

            Pan Wicestarosta zdeklarował, że będzie występował na Zarządzie Powiatu z wnioskiem aby dla naszej gminy opracować  program i przeznaczać  każdego roku środki finansowe  na prace utrzymaniowe na drogach. Ma nadzieję, że taki program pozytywnie zaopiniuje Komisja Infrastruktury Rady Powiatu a następnie przyjmie Rada Powiatu. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

  Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

  Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

  Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

  Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

  Spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-19
Data publikacji:2021-07-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:292