"Wykonanie zegara słonecznego metodą sgraffito na budynku Centrum Kultury i Promocji oraz materiałów promocyjnych"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12.09.2012 r został złożony przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach wniosek do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi dla zadania pn. "Wykonanie zegara słonecznego metodą sgraffito na budynku Centrum Kultury i Promocji oraz materiałów promocyjnych". 
Przedmiotem operacji było wykonanie artystyczne zegara słonecznego metodą sgraffito na elewacji południowej budynku CKiP oraz materiałów promocyjnych. Działanie będzie wpływać na wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy. Celem jest wzrost świadomości mieszkańców na temat Odnawialnych źródeł energii a słońce jest energią niewyczerpującą się. Zegar przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz umożliwi prowadzenie zajęć geografii na żywo dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dorosłych. W ramach podstawy programowej dla uczniów Szkoły Podstawowej czy gimnazjów nie ma nauki czytania pór roku, znaków zodiaku, miesięcy, godzin czy minut na podstawie odczytu zegara słonecznego. W szkołach na tym poziomie nauczania uczy się o rodzajach czasów i poznają w Gimnazjum ogólne zasady orientacyjnego określenia godziny (tylko godziny) na podstawie wysokości słońca nad horyzontem przy użyciu najprostszego gnomonu (kija), a nie za pomocą zegara słonecznego. W ramach projektu wykonane zostały materiały promocyjne wykorzystywane dla celów edukacyjnych na zajęciach lekcji geografii na żywo organizowanych dla uczniów, dorosłych mieszkańców i turystów odwiedzających miejscowość i Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli i pracowników CKiP. Po każdej lekcji był przeprowadzony krótki test wiedzy na temat energii odnawialnej. Najlepsi uczniowie byli nagrodzeni drobnymi upominkami. Ulotki zawierały także aspekty ekologiczne promujące wykorzystanie energii słonecznej jako energii odnawialnej.  Na w/w zadanie Centrum Kultury i Promocji otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 15.714,13zł na podstawie podpisanej umowy przyznania pomocy nr 01637-6930-UM0641428/12 zawartej w dniu 04.07.2013r. z Samorządem Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość  zadnia wynosiła 23.952,42zł. Wykonawcą zegara była Firma SOLEARTE Zegary Słoneczne ze Smolnicy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2815