Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody

Oddanie do użytku zadania pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

W dniu 13.05.2015r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku zadania pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" 

w ramach wodociągowania Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce realizowanego przez Wykonawcę Instalbud s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk, 32-740 Łapanów 69 - w oparciu o postanowienia Umowy Nr ZP.272.7.2014 z dnia 10.07.2014r. 
Początek uroczystości, na której licznie zjawili się zaproszeni goście miał miejsce na placu przy nowo powstałych zbiornikach gdzie Pan Henryk Jończyk Zastępca Wójta Gminy scharakteryzował przekazywane do użytku obiekty pod względem technologii oraz parametrów technicznych, następnie szczegółowo opisał rolę jaką pełnić będą w całym systemie zaopatrzenia w wodę terenu naszej gminy. 
Po krótkim wstępie nastąpił najważniejszy punkt uroczystości tj. symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Pan Łukasz Kaczmarczyk Wykonawca, Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy i Pan Józef Rysak - Wójt Gminy. 
Następnie był czas na zwiedzanie obiektu, rozmowy i pytania. 
Po tej części uczestnicy udali się do restauracji AVERSO w Złotnikach. 
Pan Wójt przypomniał długą i skomplikowaną drogę którą należało przebyć w celu uzyskania dofinansowania na realizację. Wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego złożony został w maju 2010r. i aż trzy lata przebywał na liście rezerwowej. W maju 2014r. rozstrzygnięty został przetarg na realizacje zadania a wykonawcą został Instalbud s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk, 32-740 Łapanów 69. 
Ogólnie w ramach przedsięwzięcia zrealizowano: 
- 2 zbiorniki żelbetowe każdy o pojemności 400m3
- 2137,8 mb sieci wodociągowej PE 160
- 931,2 mb sieci wodociągowej PE 225
- 12 przyłączy wodociągowych
całkowity koszt zadania wyniósł 1.688.122,46zł

Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy wnieśli wkład w terminowe oddanie inwestycji do użytku a szczególne słowa podziękowania skierował na ręce Pana Mariusza Łukaszyka. Wyraził wdzięczność za fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów, które rodziły się podczas całego procesu inwestycyjnego. 
Następnie głos zabrał pan Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy, który również podziękował wszystkim pracującym przy realizacji zadania. Zwrócił jednocześnie uwagę na bardzo dobrą, jego zdaniem współpracę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Ostatnim, który zabrał głos był Pan Łukasz Kaczmarczyk, który podobnie jak przedmówcy cieszył się z pozytywnego zakończenia prac i dziękował przedstawicielom urzędu gminy. 
Na koniec części oficjalnej Pan Wójt Józef Rysak wręczył okolicznościowe upominki i listy z podziękowaniami osobom najbardziej zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, którego zakończenie było okazją do spotkania.