„MANIA PRACOWANIA V”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 maja 2019

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,
Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

Cel projektu

zwiększenie możliwości zatrudnienia 580osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.

Okres realizacji projektu

01.04.2019 – 30.06.2020

Wartość projektu

7 536 662,44 PLN

Grupy docelowe

Osoby powyżej 50r.ż. – 163 osoby;

Osoby długotrwale bezrobotne – 163 osoby;

Osoby z niepełnosprawnościami  - 29 osób;

Kobiety

Mężczyźni nie kwalifikujący się do żadnej z powyższych grup;

Działania w projekcie

Pośrednictwo pracy dla 580 osób

Poradnictwo zawodowe dla 580 osób

Organizacja staży dla 200 osób

Organizacja szkoleń zawodowych dla 380 osób

Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla 220 osób

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,
Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

Cel projektu

zwiększenie możliwości zatrudnienia 580osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.

Okres realizacji projektu

01.04.2019 – 30.06.2020

Wartość projektu

7 536 662,44 PLN

Grupy docelowe

Osoby powyżej 50r.ż. – 163 osoby;

Osoby długotrwale bezrobotne – 163 osoby;

Osoby z niepełnosprawnościami  - 29 osób;

Kobiety

Mężczyźni nie kwalifikujący się do żadnej z powyższych grup;

 

Działania w projekcie

Pośrednictwo pracy dla 580 osób

Poradnictwo zawodowe dla 580 osób

Organizacja staży dla 200 osób

Organizacja szkoleń zawodowych dla 380 osób

Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla 220 osób

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-13
Data publikacji:2019-05-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:439