Jubileusz 100 -lecia działalności jednostki OSP Wawrzeńczyce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 lipca 2018

21. lipca 2018 r. druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrzeńczycach świętowali Jubileusz 100 - lecie swojej działalności.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00  mszą świętą w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach, którą celebrował w intencji strażaków ksiądz Jerzy Rokita. Po mszy świętej poczty sztandarowe i pododdziały OSP prowadzone przez orkiestrę dętą "Hejnał" przemaszerowali na miejsce uroczystości oficjalnej tj. stadion Klubu Sportowego "Nowa Wawrzynianka". Następnie dowódca uroczystości Komendant Gminny druh Konrad Szterleja złożył meldunek komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej generałowi Stanisławowi Nowakowi a zarazem Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Krakowie.  Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego, prowadzący uroczystość Prezes Zarządu jednostki OSP Wawrzeńczyce Maciej Duda powitał przybyłych gości. Uroczystość zaszczycili:

- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzej Nowak

- Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach st. bryg. Janusz Chawiński

-  Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie mł. bryg. Zygmunt Wencowski

- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Andrzej Knapik

Samorząd Gminy reprezentowali: Wójt Gminy Józef Rysak i Zastępca Wójta Henryk Jończyk. Na uroczystość przybyli również:  proboszcz parafii Wawrzeńczyce ks. Andrzej Gawroński, ks. Jerzy Rokita, dyrekcja Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, radni, sołtysi, sponsorzy  i sympatycy strażaków.

            Prezes OSP przedstawił krótko zarys historyczny jednostki. Mówił, że najstarszym zachowanym dokumentem świadczącym o istnieniu straży pożarnej w Wawrzeńczycach jest księga kasowa pochodząca z 1918 roku i tę właśnie datę druhowie przyjmują za symboliczny, pierwszy rok istnienia straży pożarnej. W roku 1926, OSP w Wawrzeńczycach wzbogaciła się o wóz oraz beczki. Żelazo niezbędne do wykonania okuć, zostało zakupione we własnym zakresie. W 1932 roku jednostka zakupiła nowe sikawki oraz syrenę alarmową. Dzisiaj mamy 3 samochody strażackie i wszelki niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, uregulowany stan prawny nieruchomości i zmodernizowaną remizę strażacką.

            W kolejnym punkcie uroczystości  Prezes OSP jednostki przekazał podziękowania i wręczył okolicznościowe statuetki przedstawicielom PSP, samorządu, radnym, sołtysom, sponsorom.

            Następnie  głos zabrał Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, który nawiązał do klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w ostatnich dniach na południu Małopolski i ogromne zaangażowanie strażaków w  ratowaniu ludzi i mienia.  Podkreślił, zbieżność jubileuszu jednostki  ze 100 - leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.     Wójt Gminy Józef Rysak, gratulował pięknego jubileuszu.  Podkreśli, że OSP Wawrzeńczyce jest jednostką wiodącą w gminie. Od 1995 r. włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest dobrze wyposażona w samochody i niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Z okazji jubileuszu Wójt wręczył okolicznościowy dyplom i przekazał strażakom upominek w postaci wyciągarki elektrycznej do samochodu Renault Kangoo. Gratulacje i upominek przekazała strażakom również dyrekcja GCE w Wawrzeńczycach.

            Po części oficjalniej zebrani goście i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy i strażacy z jednostek zaprzyjaźnionych zaproszeni zostali na poczęstunek a wieczorem rozpoczęła  się zabawa taneczna.

            Samorząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce składa gratulacje druhom z Wawrzeńczyc. Dziękuje za współpracę, za dawanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. Życzy dalszego rozwoju jednostki i bezpiecznych akcji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-21
Data publikacji:2018-07-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2091