Rozmowy w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o ochronie przed powodzią

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 lipca 2018

Samorząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce od kilku lat podejmuje działania aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców naszej  gminy w zakresie ochrony przed powodzią. 

 

Występujące w ostatnich latach intensywne opady deszczu, podniesione stany wody na rzece Wiśle i podstawowych ciekach wodnych (szczególnie w roku 2010 r.)  potwierdziły, że stan urządzeń, budowli hydrotechnicznych wymaga pilnej modernizacji. Dotychczasowe nasze starania w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewody Małopolskiego, w Zarządzie Zlewni Kraków Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nie przynoszą efektów. Również podczas ostatniej sesji Rady Gminy  przekazane zostały niepokojące informacje od Zarządu Regionalnego Wody Polskie o bardzo małych środkach finansowych na prace melioracyjne w tym roku.

            W związku z  tym w dniu 2 lipca 2018 r. przedstawiciele gminy: Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot i Zastępca Wójta Henryk Jończyk o zagrożeniu powodziowym w naszej gminie i potrzebach inwestycyjnych  rozmawiali w Warszawie z  Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Panią Anną Moskwa i Zastępcą Prezesa ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Panem Krzysztofem Woś.

            Pani Minister potwierdziła, że wały przeciwpowodziowe na terenie naszej gminy od ujścia potoku Kościelnickiego do pompowni P1 w Wawrzeńczycach na rzece Wiśle o długości 14,52 km wymagają modernizacji. Na remont przedmiotowego odcinka wału w 2015 r. opracowana została koncepcja  i wał jest ujęty do realizacji w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Koszt przedmiotowej inwestycji szacowany jest na kilkadziesiąt milionów złotych.  Następnym krokiem ma być opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji stanowiących podstawę przystąpienia do robót. Przedmiotowa dokumentacja ma uwzględniać w zakresie rzeczowym  również budowę dróg serwisowych. Szacunkowy koszt dokumentacji około 2,3 mln zł.  Również  konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych, udrożnienie rowów, kanałów połączonych w jeden system doprowadzający wody do trzech pompowni pracujących na terenie gminy.

            W chwili obecnej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ubiegają się o środki finansowe na rok 2019 i lata  następne na realizację najistotniejszych zadań z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej.

 

            Liczymy, że wizyta w Ministerstwie i złożone deklaracje w najbliższych latach przyniosą wymierne efekty dla naszej gminy.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-04
Data publikacji:2018-07-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:605