Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12 lipca 2018

Wynik przetargu „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

21 czerwca 2018

GK.271.6.2018 21.06.2018r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

Czytaj więcej o: Wynik przetargu „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach”

7 maja 2018

Wawrzeńczyce, dn. 07.05.2018r.
Znak: GK.271.3.2018       

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia pn.: „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach” – wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

26 kwietnia 2018

Nr sprawy: GK.271.4.2018                                           
Wawrzeńczyce, dnia 26.04.2018r. 

„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” - CZĘŚĆ II – Nadzór inwestorski

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

23 kwietnia 2018

Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie zawiadamia, że w związku z rezygnacją z realizacji zadania Wykonawcy wybranego w dniu 16.04.2018r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

16 kwietnia 2018

Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie zapytania ofertowego pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów",

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wynik przetargu „Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola

29 marca 2018

Wynik przetargu „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

28 marca 2018

Znak: GK.271.2.2018                                                             
Wawrzeńczyce, dnia 28.03.2018r.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” – wybrano:

Czytaj więcej o: Wynik przetargu „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

Informacja Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

21 marca 2018

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
w Wawrzeńczycach,  odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacja Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

21 marca 2018

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje, że w dniu 20 marca 2018roku w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w Wawrzeńczycach, odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tropiszowie i Igołomi, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23450