Wynik przetargu „Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 marca 2018

nr sprawy GCE.271.1.2018

Wawrzeńczyce, dnia 29.03.2018r.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i elektryczną i przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz budynku: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działce nr 625 w miejscowości Igołomia – Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce”nr sprawy GCE.271.1.2018 - wybrano:

SDR-BUD Sp. z o.o.

32-442 Krzywaczka 924/14

 Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 297.969,61 zł (brutto), słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100 (brutto);

Gwarancja udzielona na okres 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: ( w załączniku)

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-29
Data publikacji:2018-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:515