OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 października 2019

Wawrzeńczyce, 09.10.2019r.
Nr sprawy: GK.271.10.2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwana dalej ustawą „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” - wybrano:

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-09
Data publikacji:2019-10-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:185