Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022”

6 lipca 2021

Dotyczy: pytania do „Zapytania ofertowego” zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacji szkół i placówek oświatowych, znak sprawy: GK.7031.7.1.2021

5 lipca 2021

Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa laptopów" Znak sprawy: GK.7031.7.1.2021

1 lipca 2021

Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu przepustów w Wawrzeńczycach

28 czerwca 2021

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Remont drogi gminnej nr 600001K Dobranowice przez Wieś odcinek w km 0+000-1+064 w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”, nr referencyjny: GK.271.2.2021

2 czerwca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu - „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

27 maja 2021

Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu przepustów w Wawrzeńczycach

25 maja 2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 600001K Dobranowice przez Wieś odcinek w km 0+000-1+064 w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

13 maja 2021

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont drogi gminnej nr 600001K Dobranowice przez Wieś odcinek w km 0+000-1+064 w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” – nr referencyjny GK.271.2.2021 - informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

13 maja 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zapytania ofertowego - wykonanie projektu przepustów w Wawrzeńczycach

11 maja 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:48347