Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych:

12 lutego 2018

wod.-kan., c.o. i elektryczną i przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz budynku: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działce nr 625 w miejscowości Igołomia – Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ”, nr sprawy: GCE.271.1.2018

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” – postępowanie nr GK.271.1.2018.

5 lutego 2018

Dotyczy: zapytań do zapytania ofertowego dla zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów”.

2 lutego 2018

Zamawiający (Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie) informuje, że do przedmiotowego zadania wpłynęły zapytania o treści:

 

Czytaj więcej o: Dotyczy: zapytań do zapytania ofertowego dla zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów”.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

2 lutego 2018

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57 , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

13 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów",

29 stycznia 2018

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów", dofinansowywanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów",

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” – postępowanie nr GK.271.1.2018.

26 stycznia 2018

Znak sprawy: GK.271.1.2018                                                   

Wawrzeńczyce, dnia 26.01.2018r.

Czytaj więcej o: Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” – postępowanie nr GK.271.1.2018.

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: „Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i elektryczną i przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz budynku: kanalizacji sanitarnej i kanaliza

24 stycznia 2018

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

17 stycznia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nr sprawy: GK.271.1.2018

Ogłoszenie w BZP nr 506868-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

 

Czytaj więcej o: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Zapytanie ofertowe

4 stycznia 2018

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełny / kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym”

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:48344