Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 kwietnia 2018

Nr sprawy: GK.271.4.2018                                                     
Wawrzeńczyce, dnia 23.04.2018r.

„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

13 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

10 kwietnia 2018

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach” nr sprawy:GK.271.3.2018
Ogłoszenie w BZP nr 542746-N-2018 z dnia 2018-04-10 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

8 marca 2018

Znak: GK.271.2.2018                                                           
Wawrzeńczyce, dn. 08.03.2018r.

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

5 marca 2018

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola

Czytaj więcej o: Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 lutego 2018

Zamawiający (Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie) przekazuje informację z otwarcia ofert w ramach procedury Zapytania Ofertowego dla zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów”.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

22 lutego 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyniku przetargu

21 lutego 2018

„Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

14 lutego 2018

Nr sprawy: GK.271.2.2018
Ogłoszenie w BZP nr 518436-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: zamówienie pn.  „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

Czytaj więcej o: „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” – postępowanie nr GK.271.1.2018.

12 lutego 2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:49518