Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

7 sierpnia 2018

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce O G Ł A S Z A PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

7 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

3 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

3 sierpnia 2018

Nr sprawy GCEIg.271.10.2018
pn. „WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W  POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE” . 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

3 sierpnia 2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

2 sierpnia 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce,32-125 Wawrzeńczyce nr 57 – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Igołomia Nr 252, 32-126 Igołomia) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

Czytaj więcej o: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

2 sierpnia 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57 – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Igołomia Nr 252, 32-126 Igołomia), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

30 lipca 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego pn. „WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZET MULTIMEDIALNY” –

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

24 lipca 2018

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zawiadomienie o unieważnieniu

12 lipca 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) / Pzp informuje o unieważnieniu postępowania na realizacje zamówienia publicznego pn.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:49523