Igołomia-Wawrzeńczyce

Zakup preferencyjny węgla

17.11.2022 Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisała z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

- W ślad za umową wysłane zostało zamówienie na pierwszą partię węgla w ilości 270 ton z podziałem na:
Ekogroszek =135 ton
orzech = 135 ton
- Z informacji dziś uzyskanych na spotkaniu z Wojewodą Małopolski, PGG w przyszłym tygodniu ma uruchomić transport węgla z kopalni do Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW). Dla naszej gminy najbliższy KDW to firma Pana A. Czekaja w Kościelcu.
- Do 17.11.2022 mieszkańcy złożyli do urzędu gminy 150 wniosków o zakup preferencyjny węgla.
- Wnioski złożone do 30 listopada mają gwarancję odbioru węgla przed końcem roku 2022.
Zgodnie z zapisami umowy, węgiel dostarczany będzie z Kopalni Piast-Ziemowit/Ruda.
Parametry węgla oferowanego przez tą kopalnię poniżej:
RETOPAL EKOGROSZEK:
• Uziarnienie: 6 - 25 mm
• Zawartość wilgoci Wtr: 8.0 - 15.0 %
• Wartość opałowa Qir: 25 - 28 MJ/kg
• Zawartość siarki: ≤ 1.00 %
• Spiekalność RI: 0 - 4
• Zawartość popiołu: 4-10 %
ORZECH:
• Uziarnienie: 25 - 80 mm
• Zawartość wilgoci Wtr: 9.0 - 15.0 %
• Wartość opałowa Qir: 25 - 26 MJ/kg
• Zawartość siarki: ≤ 1.00 %
• Spiekalność RI: 0 - 3
• Zawartość popiołu: 4-10 %
 

W przyszłym tygodniu urząd gminy będzie informował o szczegółach dystrybucji węgla do mieszkańców