Igołomia-Wawrzeńczyce

Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze

W dniu 4 września 2022r. na terenie  Lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim zostały przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.

Po przerwie spowodowanej pandemią i wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami w latach 2020-2021, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP postanowił w tym roku powrócić do rywalizacji drużyn pożarniczych OSP na szczeblu gminnym. W zawodach uczestniczyło 9 drużyn seniorów mężczyzn (po jednej z każdej OSP działającej na terenie gminy, w kolejności startu ustalonej w wyniku losowania na odprawie przed zawodami w dniu 29 sierpnia 2022r. Dobranowice, Złotniki, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Pobiednik Mały, Tropiszów, Igołomia-Zofipole, Wawrzeńczyce, Żydów oraz 4 drużyny młodzieżowe ze Złotnik, Tropiszowa, Pobiednika Małego i Stręgoborzyc. Zawody w dwóch konkurencjach (1 – sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami 2 – ćwiczenie bojowe z wodą) przeprowadzono w oparciu o Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych OSP-1/2011 przyjęty 10.02.2011r. Komisja Sędziowska do obsługi zawodów w Pobiedniku Wielkim powołana została rozkazem Nr 51 /2022 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z dnia  1 września 2022r. Sędzią Głównym był Dowódca JRG 4 w Krakowie mł. bryg. Henryk Tarcholik, a komisję sędziowską stanowili wyłącznie strażacy z JRG-4. Sekretariat zawodów poprowadziły panie Beata Arcyz i Anna Sroga z pomocą pań Joanny Zastawnej i Gabrieli Szterleja.  

Po złożeniu do sekretariatu zawodów stosownych dokumentów (zgłoszeń drużyn startujących, oświadczeń RODO oraz zgód rodziców i opiekunów osób niepełnoletnich) – Komendant Gminny OSP Konrad Szterleja wyprowadził drużyny na odprawę przed zawodami. Po meldunku złożonym Wójtowi Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce Józefowi Rysakowi i krótkim powitaniu, drużyny udały się na wyznaczone stanowiska, a na odprawie z sędzią głównym zawodów pozostali dowódcy drużyn startujących. Z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego nad przebiegiem zawodów czuwali Komendant Gminny OSP Konrad Szterleja i W-ce Prezes ZOG ZOSP Robert Kopeć, a imprezę poprowadził Prezes ZOG ZOSP Andrzej Knapik. Na zawodach obecny był także Honorowy Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Pogoda dopisała, konkurencje udało się sprawnie i planowo przeprowadzić, a rywalizacja o puchar przechodni Wójta Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce dla zwycięskiej drużyny w kategorii seniorów jak zawsze wywoływała wiele emocji. Szczególnie ciepło przyjmowano startujące zarówno w sztafecie jak i ćwiczeniu bojowym drużyny młodzieżowe, wśród których najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 10 – 11 lat. To właśnie oni byli nagradzani największymi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność, rodziny i sympatyków OSP.   

Organizatorzy przygotowali puchary pamiątkowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii seniorów, okolicznościowe dyplomy za udział dla pozostałych drużyn, a także odrębne puchary pamiątkowe dla wszystkich czterech Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców startujących w zawodach gminnych. Nagrody finansowe z budżetu gminy przyznane przez Wójta Gminy dla drużyn seniorów: 1 miejsce 3.000 zł, 2 miejsce 2.000 zł, 3 miejsce 1.000 zł. Nagrody dla wszystkich MDP Chłopców w równej wysokości po 1.000 zł.

Podziękowania za udostępnienie terenu lotniska należą się Zarządowi i Dyrekcji Aeroklubu Krakowskiego, za umożliwienie przejazdu przez teren stacji paliw w Pobiedniku Wielkim Firmie AGMAZ z Pobiednika Małego, za przygotowanie posiłków dla uczestników zawodów oraz poczęstunku dla Komisji Sędziowskiej i gości honorowych Firmie TASAK z Igołomi. Za zabezpieczenie zawodów dziękujemy Policji i ratownikom medycznym SAVE A LIFE.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji odczytano protokoły końcowe, wręczono przygotowane nagrody i po krótkich wystąpieniach Wójta Gminy oraz Sędziego Głównego Komendant Gminny OSP złożył meldunek kończący zawody. Klasyfikacja końcowa zgodnie z dokumentacją zawodów i treścią protokołów Komisji Sędziowskiej, przedstawia się następująco:

Seniorzy:

  1. OSP Złotniki – wynik końcowy 105,3
  2. OSP Wawrzeńczyce – wynik końcowy 117,6
  3. OSP Tropiszów – wynik końcowy 119,9

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

  1. MDP Tropiszów – wynik końcowy 113,4
  2. MDP Złotniki – wynik końcowy 122,2
  3. MDP Pobiednik Mały – wynik końcowy 138,5

Podziękowania należą się zarówno wszystkim startującym w zawodach jak i organizatorom, Prezydium ZOG Z OSP w Igołomi – Wawrzeńczycach oraz Druhom przygotowującym teren zawodów z Tomaszem Wyszogrodzkim na czele.

Bezsprzecznie największą wartością niedzielnych zawodów była sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży, uczniów, którzy z pasją i zaangażowaniem wzięli udział zarówno w licznych treningach jak i w konkurencjach podczas zawodów.

I jak zwykli mawiać organizatorzy – nie miejsce w klasyfikacji końcowej jest najważniejsze – lecz sam udział, który miejmy nadzieję w przypadku tych najmłodszych uczestników przełoży się za kilka lat na zwiększenie stanów osobowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

A.K.