Podsumowanie 2016 r. w zakresie poprawy infrastruktury drogowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 grudnia 2016

W roku 2016 gmina Igołomia-Wawrzeńczyce wykonała modernizację dróg gminnych o łącznej długości 11,14 km, z tego wybudowano 6,72 km  dróg o nawierzchni asfaltowej i  4,42 km o nawierzchni żużlowej.

Do tego trzeba doliczyć  modernizację kolejnego odcinka  drogi powiatowej "Brzostek" - Tropiszów  realizowanego ramach Inicjatyw Samorządowych  na długości 997 mb (nowa nakładka asfaltowa i odtworzone rowy).  Całkowity koszt tego zadania wyniósł 369 000 zł. w tym udział gminy 150 000 zł.  W sumie wydatki inwestycyjne na modernizację dróg w 2016 r. wyniosły 1 331 604 zł.

            Tak znaczny zakres prac w zakresie modernizacji dróg  możliwy był do wykonania dzięki pozyskaniu przez gminę środków  finansowych ze źródeł zewnętrznych tj: promesy na usuwanie skutków  powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z Województwa Małopolskiego (drogi rolnicze) i dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-08
Data publikacji:2016-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2391