Jesteś tutaj: Start / OSP / Zarząd Gminny OSP / PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 sierpnia 2016

z posiedzenia roboczego Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Igołomi-Wawrzeńczycach w dniu 24.08.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wawrzeńczycach.

Obecni:członkowie ZOG wg załączonej listy obecności – z udziałem Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce Pana Józefa Rysaka, Z-cy Wójta Gminy Pana Henryka Jończyka oraz Naczelników OSP – (łącznie 19 osób).

            Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Andrzej Knapik. Powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania (przyjęty przez członków zarządu).

            Na początku posiedzenia omówiono przygotowania i organizację turnieju piłkarskiego „ZŁOTNIKI CUP”, który z inicjatywy druhów ze Złotnik został ustalony na dzień 28.08.2016r. i rozpocznie się na boisku przy remizie w Złotnikach o godz. 12.00. Jak poinformowali organizatorzy do udziału zgłosiło się łącznie 12 drużyn, które będą rywalizować zgodnie z przekazanym do OSP regulaminem turnieju. Poza 9 drużynami OSP z terenu gminy, do rozgrywek przystąpi drużyna samorządowa gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz gościnnie OSP Ispina i Ochotnicza Grupa Medyczna z Wieliczki. Nagrody dla najlepszych drużyn i dyplomy za udział w turnieju ufundował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP. Rozgrywki zostaną połączone ze spotkaniem strażaków przy grillu, do organizacji którego włączył się również Wójt Gminy, w ramach podziękowania za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu cyklicznej imprezy masowej, dlatego też zaproszenie na niedzielę mają nie tylko zawodnicy ale i pozostali druhowie, którzy będą czynnie zabezpieczać zaplanowane na 4 września na lotnisku w Pobiedniku Wielkim „Małopolskie Święto Warzyw”.

           Przygotowania do imprezy masowej „Małopolskiego Święta Warzyw” były kolejnym omawianym punktem posiedzenia. Jak każdego roku, imprezę zaplanowano na pierwszą niedzielę września, na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP A. Knapik przypomniał plany parkingów, ustawienie strażaków z poszczególnych jednostek oraz ich funkcje podczas trwania imprezy. Podkreślił, że druhowie są podczas „Święta Warzyw” na służbie, mają więc obowiązek odznaczać się nienagannym zachowaniem i strojem. Prosił o wyposażenie pojazdów pożarniczych, szczególnie w maszty oświetleniowe i agregaty prądotwórcze. Ustalono spotkanie wyznaczonych osób z OSP Pobiednik Mały, OSP Tropiszów, OSP Igołomia-Zofipole oraz Honorowego Komendanta Gminnego i pracowników Urzędu Gminy na lotnisku w dniu 31.08.2016r. (środa), w celu wytyczenia i oznaczenia parkingów oraz stanowisk wystawców i gastronomii. Jak w roku ubiegłym zaplanowano dyżur nocny z soboty na niedzielę dla strażaków z OSP Złotniki z lekkim samochodem pożarniczym. Ustalono godziny wydawania posiłków dla strażaków podczas imprezy: dla pierwszej zmiany w godz. 13.00 – 14.00, dla drugiej zmiany w godz. 17.00 – 18.00. Bloczki znajdować się będą w namiocie gminnym, a punkt wydawania posiłków w tym samym miejscu co przed rokiem. Wyznaczono do patroli sanitarnych strażaków z OSP Igołomia-Zofipole. Druhowie, którzy ukończyli profesjonalny kurs kwalifikowanej pomocy medycznej będą pełnić służbę w godz. 15.00 – 19.30 (zmiana pierwsza) oraz 19.30 – 24.00 (zmiana druga). W temacie święta warzyw głos zabierali również: Z-ca Wójta Henryk Jończyk i Wójt Gminy Józef Rysak, omawiając poszczególne punkty programu i zwracając uwagę na rangę wydarzenia.

            W punkcie spraw bieżących, Prezes ZOG ZOSP poinformował o zgłoszeniu drużyny OSP Wawrzeńczyce do Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych zarządzonych na dzień 3 września 2016r. Z-ca Wójta Gminy podziękował strażakom z OSP Pobiednik Mały, Żydów, Igołomia-Zofipole za pomoc w zabezpieczeniu imprezy plenerowej pn. „Pobiednicki Półmaraton POMAGAM”, która miała miejsce w minioną sobotę 20 września bieżącego roku.

            Na zakończenie przekazano zebranym plakaty i ulotki promujące IX Małopolskie Święto Warzyw, po czym zakończono drugie robocze posiedzenie rozpoczętej 20 maja 2016r. kolejnej kadencji Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-29
Data publikacji:2016-08-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2875