Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dodatek osłonowy – nowe zadanie gminy od 2022 roku

23 grudnia 2021 roku Sejm uchwalił ustawę o dodatkach osłonowych.
Poniżej kilka przydatnych informacji o tym świadczeniu.

Dodatek osłonowy  to świadczenie, które ma zrekompensować osobom
o niskich i średnich dochodach  wzrost cen żywności i energii.  W roku 2022  do dnia  31 stycznia do Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce     mieszkańcy naszej gminy mogą  składać pierwsze  wnioski o wypłatę w.w.  dodatku.
Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 roku. Wnioski można składaćw terminach do 31 stycznia i do 30 września 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie będzie  rozpatrzony.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe tj.

1)    W gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,

 oraz

2)    W gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

1)    400 zł dla gospodarstwa domowego  jednoosobowego,

2)    600 zł dla gospodarstwa domowego  składającego się z 2 do 3 osób,

3)    850 zł dla gospodarstwa domowego składającego z 4 do 5 osób,

4)    1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej z 6 osób.

Jeżeli główne źródło ogrzewanie gospodarstwa domowego  to paliwo stałe ( tj. ogrzewanie węglem, lub paliwami węglopochodnymi) można otrzymać  podwyższony dodatek osłonowy pod warunkiem, że to źródło  ogrzewania jest wpisane do  centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość  podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas rocznie:

1)    500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2)    750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3)     1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4)    1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej
z 6 osób.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Kontakt: tel: 122874003, 122874007 wew: 202