"Małopolskie OSP"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 listopada 2021

W dniu 16 marca 2021r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla gmin województwa małopolskiego "MAŁOPOLSKIE OSP 2021" na wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowanie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Gmina w dniu 07.04.2021r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.„Prace budowlano-remontowe części operacyjno-technicznej „bojowej” remizy strażackiej OSP Złotniki”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gminie została przyznana pomoc finansowa na kwotę 25.000,00 zł.  W dniu 12.08.2021r. została podpisana umowa nr II/128/RO/1833/21 pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce.Do realizacji przedmiotowego zadania został wybrany wykonawca tj. MISTAR BUDOWNICTWO  z miejscowości  Zgłobice. Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana na kwotę 108.788,44zł.  Zadanie polegało m.in.: na wykonaniu posadzek i okładzin ścian klatki schodowej i pomieszczeń sanitariatów, montaż urządzeń sanitarnych i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, malowanie pomieszczeń, montaż płyt gipsowo-kartonowych sufitów pomieszczeń socjalnych, montaż drzwi, roboty malarskie, wykonanie tynku elewacyjnego na ścianach wschodniej, zachodniej, południowej części bojowej remizy OSP.W/w roboty wykonano prawidłowo i terminowo do dnia 14.10.2021r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

  "MAŁOPOLSKIE OSP 2021"

 • Powiększ zdjęcie

  "MAŁOPOLSKIE OSP 2021"

 • Powiększ zdjęcie

  "MAŁOPOLSKIE OSP 2021"

 • Powiększ zdjęcie

  "MAŁOPOLSKIE OSP 2021"

 • Powiększ zdjęcie

  "MAŁOPOLSKIE OSP 2021"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-03
Data publikacji:2021-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:219