Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 września 2021

W dniu 22 września 2021 roku w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudę na wniosek Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Medale otrzymało 15 par małżeńskich z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, którzy zawarli związek małżeński w roku 1971.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 Mszą Świętą w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P w Igołomi odprawioną przez Księdza Proboszcza Jana Jurczaka. Słowo Boże wygłosił Ksiądz Michał Widła – Wikariusz Parafii w Igołomi. W homilii podkreślił znaczenie rodziny, cytując słowa Błogosławionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego - „Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu''. Doceniając trud Jubilatów w osiągnięciu tak pięknego, długoletniego pożycia małżeńskiego, pokreślił znaczenie miłości, szacunku i wierności. Życie każdego człowieka przeplata się z troskami i radościami, a wzajemne zrozumienie pozwala przetrwać najtrudniejszy czas. Ścieżką, która prowadzi do Boga jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska.
Na zakończenie Mszy Świętej Ks. Probosz Jan Jurczak złożył Jubilatom serdeczne życzenia, zdrowia, pogody ducha i doczekania kolejnych pięknych jubileuszy. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Weselnym „Pod Kasztanami” w Igołomi.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Grażyna Kaczor – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która powitała Jubilatów i zaproszonych gości. Szczególne słowa powitania skierowała do Szanownych Jubilatów podkreślając, że „zawarcie małżeństwa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Przez zawarcie małżeństwa tworzy się nowa rodzina i taką właśnie rodzinę stworzyliście Państwo przed pięćdziesięcioma laty.”
Na uroczystość przybyli:
Ksiądz Jan Jurczak – Proboszcz Parafii w Igołomi, Ksiądz Michał Widła - Wikariusz Parafii
w Igołomi, Pan Tomasz Migdał – Organista Parafii Igołomia, Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Pan Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Radni: Pani Jolanta Chmiela, Pani Karolina Gruszczak, Pani Anna Dzięga.
Sołtysi: Pani Danuta Jordan, Pan Zbigniew Nowak, Pan Adam Zadaj i Pan Jan Dzięga.
Pani Grażyna Kaczor powitała również pracowników Oświaty: Panią Dorotę Ryńcę-Ropek – Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi, Pana Andrzeja Kudłę – Z-cę Dyrektora GCE w Igołomi,Panią Mieczysławę Stawarz - Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Panią Wiolettę Klęk – Z-cę Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach, Panią Magdalenę Gudowską-Betta – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tropiszowie, Panią Urszulę Nagielską-Włusek – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobranowicach, Panią Agnieszkę Wawrzeń – Dyrektora Centrum Kultury i Promocji, pracowników Urzędu Gminy: Pana Henryka Jończyka – Z-cę Wójta Gminy, Panią Iwonę Kubik – Sekretarza Gminy, Pana Adama Grudzień – Skarbnika Gminy, Panią Agnieszkę Majka – Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pana Andrzeja Knapika – Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Panią Annę Juszczyk – Z-cę Kierownika USC, Pana Pawła Antosika- Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geodezji. Powitania skierowane zostały również do Pana fotografa - Piotra Różeńskiego, który uwieczniał całą uroczystość na fotografii.
Po oficjalnym otwarciu uroczystości głos zabrał Pan Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, który zwrócił się do Jubilatów i podkreślił jak ważna jest ich obecność i jakie dają świadectwo młodemu pokoleniu. Minęło 50-lat od kiedy połączyli swój los dzieląc wspólnie radości i troski. Mimo różnych przeciwności losu wytrwali w związku małżeńskim.
Na zakończenie złożył Szanownym Jubilatom życzenia wszelkiej pomyślności, przeżycia kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej życzliwości, oraz doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy. Ciepłe słowa skierował do Jubilatów Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, który podkreślił znaczenie osób starszych w naszym społeczeństwie życzył Jubilatom zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.
Po oficjalnych wystąpieniach Pan Józef Rysak - Wójt Gminy w asyście Pani Grażyny Kaczor- Kierownika USC przystąpili do odznaczenia Jubilatów „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy i Pani Iwona Kubik – Sekretarz Gminy, przekazali Jubilatom legitymacje nadania tego zaszczytnego medalu, podpisane przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. Pan Henryk Jończyk i Pani Anna Juszczyk wręczyli okolicznościowe dyplomy podpisane przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Adam Grudzień oraz Pan Andrzej Knapik wręczyli kwiaty, a Pani Agnieszka Majka i Pan Paweł Antosik wręczyli okolicznościowe upominki. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było wykonanie pamiątkowego zdjęcia.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego KOPIENIOKI z Igołomi pod kierownictwem Pana Daniela Küblera.
Wójt Gminy – Pan Józef Rysak wzniósł toast, życząc Jubilatom wszelkiej pomyślności i radości, po czym wszyscy uczestnicy odśpiewali tradycyjne „100-lat”. Następnie Pani Grażyna Kaczor zaprosiła gości na poczęstunek. Atmosfera uroczystości była bardzo podniosła, były wspomnienia i łzy radości.

Dziękujemy wszystkim za przybycie na uroczystość, a Szanownym Jubilatom życzymy doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy w otoczeniu osób najbliższych, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech łączące Was uczucie dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata.

Grażyna Kaczor
Z-ca Kierownika USC

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

  Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

  Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

  Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

  Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

  Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-24
Data publikacji:2021-09-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:303