Spotkanie Gminnego Zarządu OSP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W piątek 11.04.2014 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy spotkali się wszyscy członkowie Zarządu Gminnego OSP na swoim kolejnym roboczym spotkaniu,

celem omówienia przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Prezes Andrzej Knapik krótko przypomniał organizację i przeprowadzenie zebrań przez poszczególne zarządy, pochwalił szczególnie przygotowanie i przebieg zebrania w OSP Wawrzeńczyce. W kolejnym punkcie Prezes Andrzej Knapik odniósł się do szkolenia z zakresu kierowania ruchem podczas akcji ratowniczych, które zostało przeprowadzone w dniu 01.03.2014r w CKiP w Wawrzeńczycach. Podziękował za bardzo dobrą frekwencję i zdyscyplinowanie szkolonych, którą podkreślali prowadzący zajęcia przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. 
W dalszej części posiedzenia omówiono wstępnie sprawy organizacyjne związane z gminnymi zawodami sportowo - pożarniczymi, które zaplanowano na dzień 06.07.2014r. Zarząd postanowił pozostawić zasady udziału drużyn w zawodach takie jak w 2012roku. OSP Pobiednik Mały oraz OSP Tropiszów pod dowództwem Komendanta Gminnego - jak poprzednio - przygotują tory i ustawią przeszkody. Podczas zawodów obowiązywać będzie regulamin sprzed 2 lat, motopompy na starych zasadach. Kolejnym tematem była organizacja uroczystości z okazji Dnia Strażaka, kończącego tzw. "długi weekend" 04.05.2014r. Podobnie jak w roku ubiegłym obchody podzieliły się na 2 dni. W podsumowaniu Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk podziękował za zaproszenie, prosił o uwzględnienie obecności w uroczystościach św. Floriana przedstawicieli Urzędu Gminy i Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, z dostosowaniem terminów dla gości honorowych. Zachęcał delegacje OSP do udziału w uroczystościach kanonizacyjnych zarówno w Łagiewnikach jak i Wadowicach. Odniósł się również do sprawy przekazania samochodu strażackiego STAR A-200 z OSP Tropiszów do OSP Żydów, akceptując w imieniu władz gminy taką propozycję. Również członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP pozytywnie odnieśli się do prośby Zarządu Jednostki z Żydowa w sprawie przekazania samochodu. OSP Tropiszów otrzymał niedawno samochód gaśniczy średni RENAULT i dotychczasowy średni samochód gaśniczy może zostać przekazany - pozostając jednocześnie na terenie gminy. 
Przewodniczący Rady Stefan Nawrot, również podziękował za zaproszenie i odniósł się do kilku kwestii omawianych na posiedzeniu, m.in. do przebiegu zebrań sprawozdawczych, słuszności przekazania samochodu z Tropiszowa do Żydowa, poruszył temat imiennego ubezpieczenia druhów w czasie trwania akcji ratowniczych, zakresu tego ubezpieczenia, problemów z późniejszym ewentualnym odszkodowaniem w razie uszczerbku na zdrowiu. Podziękował strażakom za ich działalność statutową i pomoc niesioną nie tylko mieszkańcom gminy. 
Na tym posiedzenie ZOG ZOSP w Igołomi - Wawrzeńczycach zakończono. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3284