Ochotnicza Straż Pożarna w Tropiszowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nowy Zarząd OSP Tropiszów

      Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 2 marca 2019 r.  dokonano wyboru nowego Zarządu OSP Tropiszów.

 

Zarząd OSP Tropiszów:

Prezes                                          Kazimierz Semper

Wiceprezes, Naczelnik           Zbigniew Łoboda

Wiceprezes                            Sylwester Luty

Skarbnik                                 Łukasz Łoboda

Sekretarz                                Grzegorz Wiklik

Zastępca Naczelnika              Michał Wilkosz

Zastępca Naczelnika              Marcin Paluch

Członek Zarządu                     Tomasz Łuczywo

Członek Zarządu                     Marcin Grymek

Gospodarz OSP                       Stanisław Kościej

Skład Komisji Rewizyjnej OSP Tropiszów:

Przewodniczący                      Paweł Dzięga

Sekretarz Komisji                   Grzegorz Juszczyk

Członek Komisji                      Grzegorz Pluta


 Prezes – Stanisław Wilkosz tel. 606 178 258
Naczelnik - Tadeusz Bracha tel. 798 979 254
Z-ca naczelnika –Adam Gwóźdź tel. 515 135 312
Wiceprezes – Łukasz Łoboda

Skarbnik – Kazimierz Semper tel. 664 894 131
Sekretarz – Grzegorz Pluta
Gospodarz – Henryk Szela
Członkowie Zarządu – Robert Radzięta, Jan Dzięga, Stanisław Kościej


Sprzęt:

Lp.

Zastosowanie

Marka

Typ/Rodzaj

1.

Samochód lekki ratownictwa technicznego

Renault

Master T35/SLRt

2.

Samochód gaśniczy średni

Renault

GBA Rt 2/17

3.

Motopompa

Polonia

PO5R/M8/8

4.

Motopompa

Niagara 1

Pływająca

5.

Motopompa

Honda

Szlamowa

6.

Piła do drewna

Stihl

MS 290

7.

Agregat wysokociśnieniowy

Robin

As 1506

8.

Piła do drewna

Stihl

MS 180

9.

Agregat prądotwórczy

Honda Geko

 

10.

Pila do drewna

Stihl

044

11.

Motopompa

Honda

Szlamowa

12.

Motopompa pływająca

Posejdon

 

13.

Agregat prądotwórczy

 

 

14.

Agregat hydrauliczny

Holmatro

 

15.

Aparaty powietrzne

 

 


Historia
Na początku działalności w 1928 roku siedzibą straży był folwark dworski, gdzie odbywały się zbiórki i spotkania. Tamtejsi założyciele sprowadzili z Komendy straży Pożarnych w Miechowie pompę ręczną i wóz z beczką o pojemności 600 litrów. Ponadto na wyposażeniu było kilka odcinków węży, toporki, bosaki oraz drobny sprzęt strażacki. Najcenniejszą chyba pamiątką z tego okresu działalności jest zachowany do dziś obraz św. Floriana z roku 1929 zakupiony przez ówczesnych członków OSP. Na początku lat 30. wybudowano pierwszą drewnianą remizę. W pierwszych latach powojennych, ale także w późniejszym okresie strażacy z Tropiszowa brali czynny udział w pracach budowlanych i remontowych na terenie wsi. Pracowali m.in. przy utrzymaniu gruntownych dróg dojazdowych, pomagali przy budowie dróg żużlowych, kopaniu rowów, budowie sklepu, szkoły. W latach 50. i 60. druhowie prowadzili również szeroko rozumianą działalność kulturalną i rozrywkową. Organizowali festyny, dożynki oraz zabawy taneczne dla mieszkańców. Należy przy tym zaznaczyć, iż imprezy te, a szczególnie potańcówki stanowiły w tamtym okresie jedyne źródło dochodów OSP. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Tropiszowie odrodziła się na dobre w roku 1996. Nowy zarząd uczynił z OSP Tropiszów jedną z najlepiej działających na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jednostek. Obecna działalność straży nie ogranicza się tylko do szkolenia i przygotowywania druhów do udziału w zawodach, uroczystościach państwowych i kościelnych, imprez gminnych czy wiejskich. OSP Tropiszów współpracuje z władzami gminnymi, z gronem pedagogicznym, dziećmi, młodzieżą szkolną, Kołem Gospodyń Wiejskich. Głównym jednak zadaniem nadal pozostaje działalność ratownicza i ochrona przeciwpożarowa. Każdego roku druhowie wyjeżdżają do akcji na terenie gminy kilkadziesiąt razy. Strażacy uczestniczyli także w wielu akcjach ratunkowych na terenie powiatu i województwa. Dla przykładu tylko w 2010 roku jednostka wzięła udział w walce z powodzią na terenie gminy Szczucin (pow. dąbrowski), a także usuwała skutki zimowych zagrożeń spowodowanych przez szadź i oblodzenia na terenie Skały i Sułoszowej. Bolączką jednostki przez szereg lat była jej siedziba - wiekowy, niewielki budynek, który nie spełniał wymagań i oczekiwań zarówno strażaków, jak i mieszkańców Tropiszowa.
Wreszcie po latach starań, latem 2013r. zakończyła się budowa Centrum Aktywności Społecznej z siedzibą OSP Tropiszów. Wybudowany obiekt od strony południowej przylega do szkoły i jest z nią połączony na obu kondygnacjach. Nowoczesny budynek wielofunkcyjny służył będzie zapewne nie tylko strażakom, ale i wielu innym podmiotom i stowarzyszeniom funkcjonującym w Tropiszowie, jak choćby Koło Gospodyń Wiejskich. 
Na początku 2014r. Zarząd OSP dzięki pomocy Komendanta Głównego PSP w Warszawie i Posła na Sejm RP otrzymał ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie - Nowej Hucie samochód pożarniczy GBA 2/17 Renault M 210. Bardzo dobre wyposażanie jednostki oraz wyszkolenie i mobilność druhów, plasują OSP Tropiszów w "ścisłej czołówce" straży ochotniczych na terenie gminy. 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4188