Uroczystości 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach połączone z wręczeniem nowego sztandaru OSP i odsłonięciem tablicy pamiątkowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 27.09.2014r. miała miejsce podniosła uroczystość 100 - lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach, połączona z wręczeniem Jednostce nowego sztandaru. 

O godz. 15.00 Dowódca Uroczystości Komendant Gminny Druh Jan Dzięga wprowadził na miejsce uroczystości poczty sztandarowe i pododdziały strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, po czym przy dźwiękach marsza generalskiego złożył meldunek W-ce Prezesowi ZOW ZOSP a zarazem Prezesowi ZOP ZOSP Druhowi Leszkowi Ziębie. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego, rozpoczęła się uroczysta msza św. dziękczynna podczas której Proboszcz Parafii Wawrzeńczyce Ksiądz Prałat Andrzej Gawroński poświęcił nowy sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach. Po zakończeniu nabożeństwa prowadzący całość uroczystości Prezes ZOG ZOSP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik powitał wszystkich gości przybyłych na uroczystości, a szczególnie strażaków czynnych honorowych i wspierających z jednostki OSP Złotniki. 

Na uroczystości przybyli zarówno przedstawiciele władz samorządowych: 
W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego (honorowy obywatel Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce) Pan Wojciech Kozak, Wójt Gminy Pan Józef Rysak, Z-ca Wójta Gminy - Pan Henryk Jończyk, Skarbnik Gminy Pan Adam Grudzień, Sekretarz Gminy Pani Iwona Kubik, W-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pani Edyta Rybak - jak i Władz Ochotniczych oraz Państwowych Straży Pożarnych: 
W-ce Prezes ZOW ZOSP RP a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP Leszek Zięba, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Ryszard Gaczoł, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik, Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie bryg. Janusz Chawiński. 
Obecni byli mieszkańcy Złotnik, sponsorzy, przyjaciele strażaków, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Złotnikach, członkowie Kola Łowieckiego "Sarenka", radni, sołtysi. 
Po wystąpieniu prezesa OSP Złotniki Tomasza Skalskiego, fundator sztandaru dr Rafał Cygan odczytał akt fundacji sztandaru, z kolei W-ce Prezes ZOW ZOSP RP Druh Leszek Zięba odczytał akt nadania sztandaru, wręczając go prezesowi OSP Złotniki. Następnie Prezes wręczył sztandar, który poczet sztandarowy zaprezentował wszystkim przy dźwiękach marsza odegranego przez Orkiestrę Dętą z Igołomi. Kolejnym punktem programu było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Pana Leszka Bętkowskiego. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali Fundator Pan L. Bętkowski, Gospodarz Gminy Wójt Pan J. Rysak oraz Gospodarz Terenu Prezes OSP Złotniki Pan T. Skalski. 
Następnie Komendant Miejski PSP st. bryg. Ryszard Gaczoł odczytał i wręczył decyzję Komendanta Głównego PSP w Warszawie gen Wiesława Leśniakiewicza o włączeniu Jednostki OSP Złotniki z dniem 9 maja 2014r. do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 
Sztandar został udekorowany "Złotym Znakiem Związku" z racji nadania tego najwyższego odznaczenia dla OSP Złotniki przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Również najwyższym odznaczeniem "Złotym Znakiem Związku" za wieloletnią działalność został uhonorowany przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Następne odznaczenia nadane przez Prezydium ZOW ZOSP RP z rąk W-ce Prezesa ZOW Druha Leszka Zięby, Komendanta Miejskiego PSP bryg. Ryszarda Gaczoła i Wójta Gminy Pana Józefa Rysaka odbierali zasłużeni członkowie OSP Złotniki: Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Konrad Galus, Piotr Jachimczyk, Roman Jasonek. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Konrad Adamek, Karol Cygan, Paweł Cygan, Rafał Cygan, Tomasz Cygan, Marcin Kwiatek, Dominik Mączka, Jarosław Walczyk, Kamil Waszkiewicz. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Bartosz Jachimczyk, Tomasz Migas, Erwin Miklas, Maciej Skalski, Grzegorz Wilk. Odznaczenia wysługi lat nadane przez Prezydium ZOG ZOSP wręczyli W-ce Marszałek Woj. Małopolskiego Wojciech Kozak i Prezes ZOG ZOSP Andrzej Knapik: 50 lat Józef Gaudyn, 45 lat Jan Magiera, 30 lat Tomasz Skalski, 25 lat Roman Caba i Piotr Jachimczyk, 20 lat Konrad Galus. 
Listy Gratulacyjne (odczytane przez prowadzącego) wystosowali m.in. Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka i Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie gen. Andrzej Mróz. Okolicznościowe przemówienia wygłosili wszyscy goście honorowi, którzy przybyli na uroczystość, kolejno: W-ce Marszałek Pan W. Kozak, Komendant Miejski PSP st. bryg. Ryszard Gaczoł, Naczelnik Wydziały Operacyjnego KWPSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik, W-ce Prezes ZOW ZOSP a zarazem Prezes ZOP ZOSP Druh Leszek Zięba, Wójt Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak, Fundator tablicy pamiątkowej Pan Leszek Bętkowski i Prezes ZOG ZOSP w Igołomi -Wawrzeńczycach Andrzej Knapik. Wszyscy wręczyli okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki. 
Na koniec podczas krótkiego występu Orkiestry Dętej z Igołomi p od batutą kapelmistrza Tadeusza Poręby miało miejsce uroczyste wbijanie gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na obfity poczęstunek przygotowany w siedzibie OSP Złotniki, a uroczystości zakończyła zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4283