Plac zabaw w miejscowości Koźlica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12.09.2012 r został złożony przez Kółko Rolnicze w Koźlicy wniosek do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi dla zadania pn. "Budowa placu zabaw w Koźlicy". 
Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego, nieogrodzonego placu zabaw, który umożliwi rodzinom z dziećmi bezpiecznie i zdrowo spędzać popołudnia, czynnie wypoczywać i spotykać się. Plac zabaw przyczynić się ma także do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym. Podniesienie walorów krajobrazowych oraz atrakcyjności wsi Koźlica. Upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji. Utworzona baza rekreacyjna dla najmłodszych mieszkańców wsi będzie udostępniana nieodpłatnie. Lokalizacja placu zabaw jest na tej samej działce gdzie znajduje się świetlica wiejska, która jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Stworzenie atrakcyjnej komunikacji placu zabaw z wyremontowaną niedawno świetlicą wiejską umożliwi dzieciom i młodzieży aktywne spędzanie czasu wolnego. W ramach projektu przewiduje się montaż urządzeń placu zabaw: konik na sprężynie -1szt, karuzela -1szt, huśtawka łańcuchowa podwójna - 1 szt, zestaw wieżowy - 1szt, stojak na rowery 5-cio stanowiskowy - 1 szt, ławki parkowe - 2 szt, kosze na śmieci - 3 szt. 
Na w/w zadanie Kółko Rolnicze w Koźlicy podpisało umowę przyznania pomocy nr 01427-6930-UM0641419/12 z Samorządem Województwa Małopolskiego w dniu 09.04.2013r. w Krakowie.  Wykonawcę zadania wybrano w drodze zapytań ofertowych i jest nim Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA Kozik Maciej Pobiednik Mały 92, 32-126 Igołomia. W dniu 01.04.2014r została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Wartość zadania 29.900,00 zł (brutto). Roboty związane z wykonaniem placu zabaw zostały zakończone 27.06.2014r. i odebrane protokołem odbioru końcowego zadania w dniu 09.07.2014r. Kółko Rolnicze w Koźlicy w związku z realizacją powyższego zadania otrzymało zwrot środków w wysokości 23.920zł (80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych)


Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3498