"Przy wielkiej drodze" Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesności.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 30-03-2012r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Przedmiotem operacji jest wydruk 500 egzemplarzy książki pt. "Przy wielkiej drodze" Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesności. Książka występuje w formacie B5 w twardej oprawie, grzbiet szyty, drukowana czcionką 12 w jednym tomie. Książka zawiera zarys dziejów ziemi składających się na dzisiejszą historię gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Do książki dołączone są dwie mapy w kolorze jako wkładki do okładki w formacie A3. Pierwsza z map to aktualna mapa gminy obrazująca podział na sołectwa. Druga z map przedstawia XVIII wieczny podział sołectw, traktów i ziem kościelnych. Celem wydania książki było kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary. Książka przybliża nieznane dotąd wątki dziejów obszaru gminy, krążących legend, opowiadań, zwyczajów i tradycji obowiązujących na tym terenie. W książce czytelnik znajdzie też dokładny opis miejscowości gminy, ich historie i tradycje oraz zwyczaje. Przedstawione zostało funkcjonowanie wsi na przestrzeni lat, zapisy życia mieszkańców zostały uporządkowane chronologicznie. Przeniesienie do książki typowo regionalnych pojęć, sformułowań, lokalnych anegdot, zachowań, pewnych cech językowych, opisów zawodów jakie wykonywali mieszkańcy wpłynęło na zachowanie tożsamości regionalnej. W książce zostały opisane słynne postacie związane z tą ziemią np. Brat Albert - Adam Chmielowski. Przedstawione zostały zabytki znajdujące się na terenie gminy. Oprócz informacji źródłowych zostało zawartych wiele ciekawych tekstów dotyczących mieszkańców gminy "żywa historia" przekaz ustny od mieszkańców wsi. Rezultatem operacji jest poprawa świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat historii małej ojczyzny, zwyczajów itp. Uznanie budzi wiele cennych kolorowych fotografii do 10 stron jako wkładka o znaczeniu historycznym, w tekście znajdują się zdjęcia czarno-białe. Zapotrzebowanie na tego typu publikacje wyszło od mieszkańców gminy, którzy pragnęli uratować od zapomnienia tradycje i zwyczaje obowiązujące w tym regionie, tego typu książka została wydana po raz pierwszy. Docelową grupą odbiorców są mieszkańcy gminy, młodzież i dzieci. Książka jest ogólnodostępna, rozdawana nieodpłatnie. Dzięki wydrukowaniu książki wśród mieszkańców zwiększyło się pozytywne myślenie o kulturze ludowej i tradycji lokalnej czy regionalnej. Podniesiona została świadomość na temat wartości ludowej, kultury, tradycji i obrzędów. Opisane zostały zwyczaje i obrzędy związane z uroczystościami weselnymi, pogrzebowymi, itp. Nie zabrakło także opisu Kół Gospodyń Wiejskich, które krzewią tradycje regionalne, promują i podtrzymują zwyczaje i obrzędy zapomniane we współczesnym świecie. Ukazane zostały także stroje regionalne typowe dla regionu krakowskiego. Miejscem przechowywania książki są Biblioteki Szkolne i Pedagogiczne, oraz Urząd Gminy i Centrum Kultury i Promocji. 
Publikacja książki jest promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego całego obszaru gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jak i gmin sąsiednich. Wykonawca przedmiotowej operacji został wybrany na podstawie zapytań ofertowych skierowanych do profesjonalnych firm mających doświadczenie w składaniu i drukowaniu tego typu publikacji. Wykonawcą, który w przedstawionej ofercie spełnił przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym była Drukarnia "Skinder" s. c. z którą została podpisana umowa.
Na publikację książki pt. "Przy wielkiej drodze" - Gmina otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 13.650,00zł to jest 70% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość zadania wynosiła 20.475,00zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3490