Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

OSP WAWRZEŃCZYCE NIE TYLKO "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2011"

W dniu 24 lutego 2011r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2011" na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa oraz powołał Komisję Konkursową do kwalifikacji wniosków złożonych w tym projekcie przez samorządy gminne.

Konkurs ubiegłoroczny był kontynuacją pomocy finansowej udzielanej gminom w latach 2009 i 2010, w których - przypomnijmy - dofinansowano m.in. modernizacje Remiz OSP Igołomia - Zofipole i OSP Złotniki, obejmujące głównie wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę. W 2011r. po ocenie merytorycznej wniosków dofinansowaniem objęto 110 gmin - w tym ponownie Gminę Igołomia - Wawrzeńczyce. Dotacja w wysokości 40.000 zł została przyznana na termomodernizację Remizy OSP Wawrzeńczyce. Jednostka bez problemu otrzymała dofinansowanie, wysoko punktując bardzo dużą ilością akcji ratowniczych i przynależnością do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Umowę pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Igołomia - Wawrzeńczyce zawarto w Krakowie 26 lipca 2011r. Roboty budowlane wycenione zostały przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 126.372,07 zł. brutto. Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda, 32-700 Bochnia, ul. Solna Góra 30/1 przystąpił niezwłocznie do działania i roboty (pomimo deszczowego miesiąca lipca) zostały zakończone i odebrane w dniu 09.09.2011r. Za roboty dodatkowe, których nie przewidziano wcześniej w przedmiarze, a które przy okazji ustawionych już rusztowań należało wykonać, gmina zapłaciła dodatkowo 13.525,13 zł. Po zakończeniu prac w ramach programu "Małopolskie Remizy" przy wydatnej pomocy strażaków z Wawrzeńczyc wykonano prace ogrodzeniowe od strony północnej i zachodniej, a także utwardzono teren działki kostką brukową, regulując przy tym sprawy związane z odwodnieniem posesji. Utwardzeniem terenu zajęła się Firma FRANCUZ, Bogdan Francuz, Żębocin 24, 32-100 Proszowice, która nie pobrała żadnych opłat za pracę sprzętu, traktując ją jako darowiznę na rzecz OSP. Rachunek za robociznę w wys. 9.225 zł uregulowano ze środków budżetu gminy, zaś za materiał na podbudowę 3.000 zł. zapłaciła z własnych środków Ochotnicza Straż Pożarna. Należy podkreślić znaczący wkład finansowy jaki OSP Wawrzeńczyce poniosła na zakup niektórych materiałów i wykonanie w tym właśnie okresie innych prac (np. zakup kostki brukowej z transportem 4.250 zł, zakup i wymiana części okien i drzwi zewnętrznych 13.859 zł - do czego należy dodać środki przekazane z obu rad sołeckich w wys. 3.500 zł, zakup krat na wycieraczki przed drzwiami 213,90 zł, modernizacja instalacji elektrycznej 2.000 zł, zakup betonu na fundament ogrodzenia 1.600 zł, zakup korytek liniowych odwadniających 1.289,66 zł, wymiana i malowanie więźby dachowej na wieży 1.200 zł. oraz inne mniejsze koszty). Należy podkreślić, że pieniądze OSP to m.in. ekwiwalenty druhów za udział w akcjach ratowniczych. Strażacy, poza robotami ogrodzeniowymi od strony północnej i zachodniej wykonali także szereg innych prac społecznych, np. montaż masztu antenowego, rozbiórka toalety zewnętrznej, wykonanie przyczółka przepustu od strony zachodniej. Dzięki wspólnym działaniom Pracowników Urzędu Gminy i Zarządu OSP Wawrzeńczyce, przychylności Zarządcy Drogi Krajowej - Rejonu Dróg w Tarnowie oraz w/w Firm wykonujących roboty, udało się zrealizować znacznie więcej, niż planowano i zakładano jeszcze na początku ubiegłego roku. Budynek Remizy OSP wraz z otoczeniem nie tylko diametralnie zmienił wygląd zewnętrzny, ale także wewnątrz jest już dużo cieplej. Przed strażakami z Wawrzeńczyc kolejne zadanie - nowa instalacja c.o. Znając zaangażowanie zarówno strażaków jak i urzędników gminy należy sądzić, że ogrzewanie powstanie w niedalekiej przyszłości.