Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Świąteczne spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego OSP

W poniedziałek 22.12.2014 tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy spotkali się członkowie Zarządu Gminnego ZOSP wraz z Prezesami i Naczelnikami OSP. 

W podsumowaniu działań prowadzonych przez jednostki OSP w 2014r.omawiano m.in. pomoc i organizację zabezpieczenia corocznej imprezy masowej Małopolskiego Święta Warzyw, udział w uroczystościach związanych z kanonizacją Jana Pawła II w Wadowicach oraz Łagiewnikach, udział w XI Dniu Pielgrzyma 7 grudnia 2014r. w Sanktuarium Matki Boskiej Hebdowskiej. Ważnym wydarzeniem w mijającym roku były uroczystości związane ze 100- leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach połączone z wręczeniem nowego sztandaru OSP i odsłonięciem tablicy pamiątkowej. 
Był to także kolejny dobry rok pod względem inwestycji dot. remiz strażackich. Z programu "Małopolskie Remizy" w roku 2014 skorzystali druhowie ze Stręgoborzyc, gdzie rozbudowano budynek OSP o garaż dla samochodu strażackiego. Dokonano także modernizacji wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym". 
W 2014 roku nastąpiły również zmiany w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jeszcze w roku 2013 jednostka OSP z Rudna Górnego złożyła rezygnację z przynależności do systemu. Na jej miejsce decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 9 maja 2014r została włączona do KSRG jednostka OSP Złotniki
Po podsumowaniach przystąpiono do tematów bieżących, głównie dotyczących szkolenia podstawowego druhów biorących udział w akcjach ratowniczych. Zgodnie z ustaleniami z KM PSP w Krakowie już w styczniu 2015r. na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce powinno się rozpocząć takie szkolenie w części teoretycznej. Prezes ZOG ZOSP przypominał druhom o komplecie dokumentów które należy złożyć w tym temacie najpóźniej do 7 stycznia 2015r. 
Kolejnym tematem było ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych za rok 2014 w 9 jednostkach z naszego terenu. Zebrania będą odbywały się głównie w piątki i soboty od końca stycznia do końca lutego przyszłego roku. 
Po części roboczej, jak co roku strażacy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Szczególne życzenia świąteczne i noworoczne złożyli druhom przybyli goście: Z-ca Dowódcy JRG 4 w Krakowie mł. bryg. Marek Drąg, Wójt Gminy Pan Jozef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Nawrot i Z-ca Wójta Pan Henryk Jończyk. Na koniec podziękowania i życzenia w imieniu swoim i Komendanta Gminnego Pana Jana Dzięgi złożył Prezes ZOG ZOSP Pan Andrzej Knapik.