Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

WYREMONTOWANE DROGI GMINNE 2011

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2011w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trzy promesy powodziowe, kolejno w wysokości: pierwsza 800 tys. zł; druga 520tys.zł i trzecia - z września b.r. - w wys. 330tys.zł. 

1. Promesa 800tys. zł: 
- Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach "Zastruże" 
Remont odcinków dróg gminnych: 
- Droga w Stręgoborzycach - od p. Nagacza w górę km 0+000 - 0+760", 
- Droga w Wawrzeńczycach "Podgaje" - Droga w Stręgoborzycach "Cegielnia" km 0+000-1+150, 
- Droga Tropiszowie "Przedewsie" km 0+170-1+710, 
- Droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku "Rudzienka" km 0+000-1+460

2. Promesa 520tys.zł: 
Remonty odcinków dróg gminnych: 
- Droga w Igołomi od p. Walczyka, p. Kubasiaka pod park km 0+000-0+810, 
- Droga w Igołomi "Luborzyczka" od kapliczki w kier. półn. - "Raciborek" km 0+000-1+100, 
- Droga w Żydowie pod p. Gorczycę km 0+000-0+400, 
- Droga w Złotnikach pod p. Żabickiego "Parcelacja" km 0+210-0+660, 
- Droga w Tropiszowie "Zagórze-Ogiernia" km 0+000-0+760. 
Wykonawcą remontu w/w dróg było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. w Miechowie. 

3. Promesa 330tys.zł: 
Remont odcinków dróg gminnych: 
- Droga w Stręgoborzycach obok p. Dudy km 0+000-0+850, 
- Droga w Rudnie Górnym od p. Orzechowskiej w górę km 0+000-0+600, 
- Droga w Wawrzeńczycach "Błutko" km 0+000-0+700, 
- Droga w Rudnie Górnym "Rudzienko" km 0+000-0+970. 
Wykonawcą remontu w/w dróg było: "PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice ul. Krakowska 7. 

Wyremontowano także dwie drogi dojazdowe do pól ze środków otrzymanych z Budżetu Województwa Małopolskiego o łącznej wartości 98.821,20zł pn. "Pastwiska -Potopki" w miejscowości Złotniki o dł. 550m oraz droga za p. Samborkiem w miejscowości Stręgoborzyce o dł. 430m. Wykonawcą zadania był KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice. 

Ponadto w roku 2011 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" dokonano remontu drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce:- droga gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III,- droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach "Brzegi",- droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczycach I "Wygon" - "Błonia" o długości 1,10 km, wartość remontowanej drogi 306.450,59zł. Wykonawca "PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice ul. Krakowska 7. 

Reasumując rok 2011 informujemy że remont odbył się na łącznej powierzchni 14,22 km dróg gminnych: 
- nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 9,87 km
- nawierzchnie żużlowe o łącznej długości 1,70 km
- dwukrotne nakropienia emulsją asfaltową z grysem kamiennym o łącznej długości 2,65 km

Ponadto zmodernizowano drogę powiatową Wygnanów-Wawrzeńczyce na dł. 1445 mb. Koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to 350.000 zł. Udział gminy w kosztach zadania wynosił 133.015,00zł. 


13 nowych dróg asfaltowych
W 2011 roku wybudowanych zostanie kolejne kilkanaście kilometrów dróg gminnych. I mimo, że nie jest to rok wyborczy, powstanie ich jeszcze więcej niż rok temu! Na dodatek, najwięcej powstanie dróg asfaltowych! W tym roku, tak jak w poprzednim najwięcej będzie wykonanych dróg w ramach usuwania skutków powodzi z lat 2009-2010. Wyremontowane będą drogi w Tropiszowie, Igołomi, Wawrzeńczycach, Rudnie Górnym, Stręgoborzycach, Żydowie, Złotnikach. W sumie w ramach usuwania skutków powodzi wyremontowanych zostanie 11km dróg, głównie będą to drogi asfaltowe. Ponadto, odbudowany zostanie most na Ropotku w Wawrzeńczycach ("Zastróże"), który kosztować będzie prawie 300.000 zł.
W Wawrzeńczycach wyremontowana została także droga od strony Centrum Kultury w stronę placu przed szkołą i cały odcinek, aż pod figurę św. Marka na "Brzegach". Ponadto, wybrukowany kostką brukową, został parking w centrum wsi, który służy mieszkańcom i szkole. Na parkingu zostały wytyczone miejsca do parkowania, klomby obsadzone drzewami ozdobnymi oraz miejsce parkingowe dla autobusu szkolnego. Obsadzony został skalniak oraz zamontowano kamerę monitoringu elektronicznego, która jest skierowana na plac parkingowy. Pojawią się jeszcze słupki rozgraniczające ciąg pieszych od parkingu i podpory dla drzew. Ta inwestycja kosztowała gminę ponad 300.000 zł, a połowę z tego uzyskała gmina z Narodowego Programu Przewbudowy Dróg Lokalnych (tzw. "Schetynówki").
Wyremontowane zostały także dwa odcinki dróg gruntowych (1000 mb) oraz zakończona została modernizacja drogi powiatowej od Żydowa do Wawrzeńczyc, w tym roku, ostatni odcinek do Wawrzeńczyc od Wygnanowa o długości 1250 mb. Dzięki tym działaniom (współpraca z Powiatem Krakowskim) udało się wyremontować całą drogę powiatową od Żydowa przez Stręgoborzyce i Wygnanów do Wawrzeńczyc.
Wszystkie te remonty nie udało by się zrealizować bez środków finansowych pozyskanych z zewnątrz! Dzięki staraniom gminy udało się pozyskać na remonty dróg gminnych i powiatowych prawie 2.000.000 zł. Taką kwotę, jeszcze nigdy w historii samorządu gminnego nie uzyskano!
Ps. Przejeżdżając po tych drogach nie trudno zauważyć, że wielu mieszkańców tego wcale nie docenia i jeżeli tylko by się dało to ZAORALIBY TE DROGI, co pokazują ostatnie zdjęcia! Czy to nie rozwaga, czy premedytacja? 


Nowe asfalty w Wawrzeńczycach i Wygnanowie

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina realizuje remont dwóch odcinków dróg w Wawrzeńczycach oraz wykłada kostką plac pod szkołą w Wawrzeńczycach. Jest to inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w 50%. O te środki gmina zabiegała już 2 lata i dziś mamy możliwość widzieć efekty starań gminy o dodatkowe pieniądze na remonty dróg gminnych. W ramach tej inwestycji wymienione zostały lampy uliczne na nowe oraz zamontowana zostanie lampa na placu parkingowym przed szkołą wraz z kamerą całodobowego monitoringu śledzącą ruch na tym terenie. Od drogi krajowej do placu przed szkołą oraz na Brzegach będzie położóna nowa nakładka asfaltowa.

Nowy asfal został także położony na drodze powiatowej od Wygnanowa do Wawrzeńczyc. Jednak nie było by to możliwe gdyby nie dofinansowanie gminy tej inwestycji powiatowej w 50%. Koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to 350.000 zł. Ten odcinek drogi był najgorszą drogą asfaltową na terenie gminy!