Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

WYREMONTOWANE DROGI GMINNE W 2014

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2014 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała dotychczas z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dwie promesy powodziowe, kolejno w wysokości: pierwsza 560 tys. zł; druga 180tys.zł 

I. Promesa 560 tys. zł: 
1. Remont drogi gminnej Odwiśle od Bujaka -wału wiślanego do rampy (dz. nr ewid. 1120/2 i 588) w Igołomi-Odwiślu km 0+530-1+ 390, 
Asfalty = 0,86 km ; wartość brutto= 166.649,58 zł
2. Remont drogi gminnej Odwiśle-Zastruże (dz.nr ewid 2594 i 2563/2) w Wawrzeńczycach km 0+000-0+680, 1+280-2-480, 
Asfalty = 1,88 km; wartość brutto = 294.691,49zł
3. Remont drogi gminnej ROLPAK koło sklepu i ogrodu działkowego od strony północnej (dz. nr ewid. 471/1) w Tropiszowie km 0+000-0+550, 
Asfalty = 0,55 km ; wartość brutto = 152.258,44zł 
Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 613.599,51 zł otrzymana dotacja 475.260,00zł 

II. Promesa 180tys. zł: 
1. Remont drogi gminnej Koźlica Zofipole od sklepu w kierunku północno-zachodnim do p. Pacha, dz. nr ewid. 431/2 i 451/2 w Koźlicy - Zofipolu km 0+000-1+200, 
Asfalty = 1,2 km; 
Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 183.787,83zł otrzymana dotacja 146.685,00zł 

Otrzymano także dotacje ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pół (FOGR).- w wysokości 100.000,00zł 
W ramach dotacji wyremontowano następujące drogi żużlowe: 
- droga gminna w Wawrzeńczycach "Kolonia" - dz. nr ewid. 2533/1 dł. 0,680 km, wartość brutto = 49.677,13zł
- droga gminna w Dobranowicach "Nowowawrzeńczyce" - dz. nr ewid. 537/1 dł. 0,610 km, wartość brutto = 48.301,68zł
- droga gminna w Stręgoborzycach "od p. Godzickiego w kierunku zachodnim" - dz. nr ewid. 860 dł. 0,530 km, wartość brutto = 38.718,96zł
- droga gminna w Wawrzeńczycach "od zabudowań p. Siciarza w kierunku północnym" - dz. nr ewid. 150/3 i 96/4 dł. 0,510 km" wartość brutto = 40.383,37
.droga gminna w Stręgoborzycach "Góra Świstak"- dz. nr ewid. 873 dł 0,310 km wartość brutto = 25.048,18zł Wartość robót objętych umową z Wykonawcami wynosi 202.129,32zł

Ponadto dokonano modernizacji nawierzchni dróg gminnych: 
- modernizacja jezdni drogi gminnej na dz. nr 429/7 w miejscowości Koźlica na dł. 0,300 km wartość brutto = 13.565,23zł
- modernizacja drogi gminnej w Igołomi (dz. nr 633/34 w m. Igołomia) na dł. 0,109 km wartość brutto 16.240,48 zł
- modernizacja drogi gminnej w Igołomi (dz. nr 633/64 w m. Igołomia) na dł. 0,123 km wartość brutto 18.255,35 zł
- utwardzenie dróg w Tropiszowie (dz. nr ewid. 484/26, 484/27, 484/28, 484/29 - ogródki działkowe) na dł. 0,538 km wartość brutto 54.507,66 zł

PODSUMOWANIE ROKU 2014
Asfalty 5,02 km - 845.448,40
Drogi żużlowe 3,17 km - 256.636,98zł
 


Ponadto dokonano dalszej modernizacji drogi powiatowej Igołomia-Koniusza na dł. 1,047 km (szer. 5,5m). W ramach modernizacji wzmocniono podbudowę, położono nową nakładkę asfaltową i uzupełniono pobocza materiałem kamiennym. Koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to 494.500,00zł. Udział gminy w kosztach zadania wynosił 150.000zł.