Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) zadania pn. „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE” – postępowanie przetargowe nr s

25 kwietnia 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce nr 57 informuje), że do przedmiotowego zamówienia wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  o treści (cyt.): 

Czytaj więcej o: Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) zadania pn. „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE” – postępowanie przetargowe nr s

Dotyczy: postępowania przetargowego - zadania pn. „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE” – nr sprawy GK.271.4.2019

25 kwietnia 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) informuje, że do przedmiotowego zamówienia wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zmówienia.

 
Czytaj więcej o: Dotyczy: postępowania przetargowego - zadania pn. „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE” – nr sprawy GK.271.4.2019

„Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

17 kwietnia 2019

„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH,NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE”

17 kwietnia 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce)  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Czytaj więcej o: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH,NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE”

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działek położonych w Igołomi

10 kwietnia 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

4 kwietnia 2019

„Rewitalizacja wsi Dobranowice – etap II” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

29 marca 2019

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

„Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów"

21 marca 2019

Dotyczy: zapytań do „Zapytania ofertowego nr 1.2019” dla zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów"

Czytaj więcej o: „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów"

„Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów"

19 marca 2019

Dotyczy: zapytań do „Zapytania ofertowego nr 1.2019” dla zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów"

Czytaj więcej o: „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

13 marca 2019

Zamówienie pn. „Rewitalizacja wsi Dobranowice – etap II”

 NR SPRAWY: GK.271.1.2019

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:22175