Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

11 czerwca 2018

Znak: GK.271.6.2018                                                           
Wawrzeńczyce, dn. 11.06.2018r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamówienie pn. „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

24 maja 2018

24.05.2018r.
Nr sprawy: GK.271.6.2018

Zamówienie pn. „Modernizacja  8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja  8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamówienie pn. „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”
Przejdź do - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodów pożarniczych

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodów pożarniczych

30 kwietnia 2018

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Czytaj więcej o: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodów pożarniczych

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK GMINNYCH

27 kwietnia 2018

Informacje w załącznikach

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

26 kwietnia 2018

Nr sprawy: GK.271.4.2018                                         
Wawrzeńczyce, dnia 26.04.2018r.   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” 

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

25 kwietnia 2018

Wawrzeńczyce, dn. 25.04.2018r.
Znak: GK.271.3.2018  
 „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 kwietnia 2018

Nr sprawy: GK.271.4.2018                                                     
Wawrzeńczyce, dnia 23.04.2018r.

„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

13 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

10 kwietnia 2018

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach” nr sprawy:GK.271.3.2018
Ogłoszenie w BZP nr 542746-N-2018 z dnia 2018-04-10 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

8 marca 2018

Znak: GK.271.2.2018                                                           
Wawrzeńczyce, dn. 08.03.2018r.

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15256