Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Numer referencyjny: GK.271.2.2020

7 kwietnia 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

3 kwietnia 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Etap 1 Pobiednik Mały - Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków sanitarnych „PTK” do granicy z miastem Kraków prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Dotyczy: zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Etap 1 Pobiednik Mały - Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków sanitarnych „PTK” do granicy z miast

31 marca 2020

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Etap 1 Pobiednik Mały - Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków sanitarnych „PTK” do grani

27 marca 2020

Zamówienie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Etap 1 Pobiednik Mały - Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków sanitarnych „PTK” do granicy z miastem Kraków”

17 marca 2020

Przetargi na sprzedaż samochodów pożarniczych

28 lutego 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.

28 stycznia 2020

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Urząd Gminy 32-125 Wawrzeńczyce nr 57, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Informacja z otwarcia ofert: Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

3 grudnia 2019

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

28 listopada 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) w załączeniu zamieszcza Uchwałę Nr S.O.III – 420/87/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2019r.  dotyczącą opinii RIO – możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 2.550.000,00 zł planowanej do zaciągnięcia w 2019r. przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.  

Czytaj więcej o: Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

27 listopada 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) informuje, że zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GK.271.11.2019 dotyczące: terminu realizacji zamówienia (przewidywany termin złożenia wniosku o uruchomienie kredytu: 19.12.2019r.) i w związku z tym wydłuża termin składania ofert w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym do dnia 03.12.2019r. do godz. 10:30.

Czytaj więcej o: Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:32462