Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe Zamówienie pn. „Rozbudowa strefy rekreacyjnej na działce 502 w miejscowości Stręgoborzyce”.

7 lipca 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do rehabilitacji, sprzęt AGD”

26 czerwca 2020

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy  w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do  rehabilitacji, sprzęt AGD”, znak sprawy: GK.271.4.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

INFORMACJA z OTWARCIA OFERT „Zakup i dostawa laptopów w ramach Programu Zdalna Szkoła+”

18 czerwca 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15 czerwca 2020

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja  6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do rehabilitacji, sprzęt AGD”

10 czerwca 2020

Zapytanie ofertowe Nr GK.7031.6.4.2020 z dnia 08.06.2020 dot. Zakupu i dostawy laptopów w ramach Programu Zdalna Szkoła+

8 czerwca 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1 czerwca 2020

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”, nr sprawy: GK.271.5.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych" NR SPRAWY: GK.271.6.2020

27 maja 2020

Dotyczy: zamówienia pn. „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”.

22 maja 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13 maja 2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy” znak sprawy: GK.271.3.2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:35343