Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

6 grudnia 2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Remont wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

17 października 2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

9 października 2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice”

20 sierpnia 2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dowóz dzieci do szkół

30 lipca 2019

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dowóz dzieci do szkół

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

24 czerwca 2019

zamówienia pn: „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”, znak sprawy: GK.271.5.2019

Informacja dot. przetargów na sprzedaż działek w Igołomi

10 czerwca 2019

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

27 maja 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) informuje, że związku z omyłką pisarską polegającą na  odwrotnym przypisaniu punktacji wg przyjętych kryteriów oceny – Ofercie nr 1 (REMONDIS Kraków Sp. z o.o.) i Ofercie nr 3 (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski) -  dokonuje sprostowania  informacji o przyznanych punktach w/w ofertom wg przyjętych kryteriów oceny.

Czytaj więcej o: SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

24 maja 2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

17 maja 2019

Znak sprawy: GK.271.1.2019                                                               

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:  „Rewitalizacja wsi Dobranowice – etap II” – wybrano:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18346