Igołomia-Wawrzeńczyce

Wyniki

Artykuły

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

3 grudnia 2018

Znak sprawy: GK.271.8.2018                                                                                   
Wawrzeńczyce, 03.12.2018 r.

Czytaj więcej o: Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

5 listopada 2018

Znak: GCEIg.271.15.2018                                                             
Igołomia, dnia 05.11.2018r.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi”

25 września 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi” – wybrano:

Czytaj więcej o: Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

12 września 2018

Znak: GK.271.7.2018                                                               
Wawrzeńczyce, dnia 12.09.2018r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

3 września 2018

„Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej „WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE”

27 sierpnia 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej „WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12 lipca 2018

Wynik przetargu „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

21 czerwca 2018

GK.271.6.2018 21.06.2018r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

Czytaj więcej o: Wynik przetargu „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach”

7 maja 2018

Wawrzeńczyce, dn. 07.05.2018r.
Znak: GK.271.3.2018       

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia pn.: „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach” – wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

26 kwietnia 2018

Nr sprawy: GK.271.4.2018                                           
Wawrzeńczyce, dnia 26.04.2018r. 

„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” - CZĘŚĆ II – Nadzór inwestorski

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10471