Igołomia-Wawrzeńczyce

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

5 lutego 2018

Zawiadamiam, że w 13 lutego 2018 roku (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach,  Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się XXVIII/2017 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII/2017 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  z dnia   28 grudnia 2017  roku
 3. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  za 2017 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego
 6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  za 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania drukarek HP Laser Jet P 1102 w ilości 2 szt.  dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Słomnikach.
 9. 9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/182/2017 Rady Gminy
  Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2017 r.
 10. Podjęcie Apelu w sprawie: pozostawienia Zamiejscowego V Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
  1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad. 

         Przewodniczący Rady Gminy

             /-/ Stefan Nawrot

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:702