Igołomia-Wawrzeńczyce

Informacja dla mieszkańców „Raport o stanie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2018”.

6 czerwca 2019

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce stosownie do uregulowań art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) przedstawia „Raport o stanie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2018”.

- Debata nad raportem planowana jest na sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na dzień  25 czerwca 2019r. (informacja o terminach sesji na stronie igwaw oraz BIP);

-  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos;

- Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 pełnoletnich osób;

- Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy;

-  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia;

-  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-06
Data publikacji:2019-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:464