Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2018

Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie zapytania ofertowego pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów",

dofinansowywanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wybrano: (informacja w załączniku)

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-16
Data publikacji:2018-04-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:505