Wynik przetargu „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 marca 2018

Znak: GK.271.2.2018                                                             
Wawrzeńczyce, dnia 28.03.2018r.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” – wybrano:

PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Katowicka 20/22, 31- 351 Kraków

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 642.104,46 zł (brutto), słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sto cztery złote 46/100 (brutto);
Gwarancja dla robót drogowych udzielona na okres 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru w załączniku

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-28
Data publikacji:2018-03-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:487