Informacja Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 marca 2018

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
w Wawrzeńczycach,  odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej w Tropiszowie składającej się  z działki ewidencyjnej nr 484/7 i 484/33 o powierzchni 0,1313 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00022996/5.

Do przetargu  przystąpił 1 uczestnik, który wniósł wadium w terminie.

Do przetargu niedopuszczono 0 uczestników.

Cena wywoławcza nieruchomości 484/7 i 484/33 w Tropiszowie netto wynosiła

78 000,00 zł.

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 78 780,00 zł

Nabywcą nieruchomości została Państwo Marta i Michał Huras.

Wobec powyższego nieruchomość została sprzedana.

Wawrzeńczyce, dnia 20 marca 2018 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-21
Data publikacji:2018-03-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:500