OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 stycznia 2018

Znak: GK.7031.1.3.2018                                                         
Wawrzeńczyce, dnia 19.01.2018r.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) zawiadamia, że do sprawowania pełnego/ kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym” - wybrano:

P.S.J. Pracownia Projektowa s.c. Paweł i Józef Sroga
32-100 Proszowice, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia wynosi: 7.940,00 zł (brutto), słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100 (brutto);


Uzasadnienie wyboru w załączniku

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-19
Data publikacji:2018-01-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1358