Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 stycznia 2018

Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce w dniu 27 grudnia 2017 roku podpisała umowę na realizację projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 202, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna , Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddzialanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na nowe gazowe źródła ciepła.

Projekt przewiduje wymianę 52 nieekologicznych węglowych pieców c.o. w indywidualnych gospodarstwach domowych i zastąpienie ich piecami gazowymi w latach 2018 – 2019. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone wartością kwotową:

- 550 zł za 1 kW – dla zapotrzebowania do 10 kW mocy wyznaczonej w ocenie ale nie więcej niż 8000 zł.

- 500 zł za 1 kW – dla zapotrzebowania do 10 kW mocy wyznaczonej w ocenie ale nie więcej niż 8000 zł.

- 450 zł za 1 kW – dla zapotrzebowania od 15 kW do 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie ale nie więcej niż 8000 zł.

- 400 zł za 1 kW – dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie ale nie więcej niż 8000 zł.

Wsparcie uwarunkowane będzie wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2308