śp. Władysław Kusiński - Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 grudnia 2017

W środę, 29 września 2017 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego podczas XXXV sesji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kapitułę Honorową Powiatu Krakowskiego wniosku o nadanie tytułu honorowego Rada Powiatu  Krakowskiego nadała pośmiertnie Panu Władysławowi Kusińskiemu tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego”.   

Pan Józef Rysak w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  złożył serdeczne podziękowania za docenienie działań, pracy ś. p. Władysława Kusińskiego na rzecz powiatu krakowskiego a zarazem Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Pan Władysław Kusiński to  zasłużona osoba w samorządzie na szczeblu powiatu i gminy. Przez 12 lat był radny powiatu krakowskiego, wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krakowskiego,  Naczelnikiem Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i  Przewodniczącym Rady Gminy. Ś.p. Władysław Kusiński posiadał umiejętność współpracy z osobami o różnych poglądach. Konsekwentnie dążył do realizacji zamierzonych celów i był  otwarty na dialog. Nigdy nie dzielił zawsze dążył do kompromisów. Angażował się w pracę społeczną, będąc dyrektorem Banku Spółdzielczego chętnie wspierał finansowo KGW, OSP, UTW, emerytów, rencistów, placówki edukacyjne. Samorząd powiatu i gminy  zapamięta Pana  Władysława  jako doświadczonego  samorządowca, społecznika i skutecznego  rzecznika  trudnych spraw ludzkich i społecznych. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-02
Data publikacji:2017-12-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:760