Wyremontowane drogi w ramach promesy powodziowej 2015

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce na początku roku 2015 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała dotychczas z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę powodziowa w wysokości 220.000,00zł.

Promesa została przyznana na trzy odcinki dróg gminnych: 1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach km 0+430-1+750, 2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce – "Góra Złotnicka" w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotnikach km 0+870-1+650, 3. Remont drogi gminnej Dobranowice "Stare Pola" (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach km 0+100-0+850. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 30.03.2015r. został wyłoniony Wykonawca przedmiotowego zadania tj. PRODIM Oskar Niezabitowski ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków. Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w zadanie na podstawie podpisanej umowy Nr 272.3.2015 rz dnia 07.04.2015r. do realizacji zadania za kwotę brutto 319.406,70zł Planowany termin zakończenia realizacji zadania według umowy to 05.06. 2015r. Wykonawca jednak zakończył zadanie znacznie szybciej, komisja odbioru z ramienia Urzędu Gminy dokonała odbioru w dniu 11.05.2015r. Roboty drogowe zostały odebrane bez zastrzeżeń. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2693