Od 21 października ruszył nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 października 2020

(poziom podwyższony dofinansowania), przygotowanej dla beneficjentów, którzy spełniają następujące warunki:

- są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o dochodach, które wydane będzie przez Gminę. Zaświadczenie wydawane będzie na podstawie wcześniej złożonego żądania wystawienia zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych!

W razie jakichkolwiek pytań nasi ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu EKO-TEAM finansowanego w 90% ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 służą pomocą pod numerem tel. 12 287 40 03 wew. 25.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1012