Badania geologiczne lewego wału Wisły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 września 2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poprzez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie planuje przeprowadzenie badań geologicznych lewego wału Wisły.

Badanie te są niezbędne dla opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji: "Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy". Badania geologiczne obejmują wykonanie 95 otworów o głębokości od 6 do 12 metrów i mają pomóc projektantom ocenić stan wału oraz zdecydować o sposobie jego wzmocnienia. Autor opracowania, firma GEOSOIL Grzegorz Pałka z Krakowa, stwierdził, że (cytat) " Na podstawie Oceny stanu technicznego wału i budowli wałowych. Odcinek 1, stwierdzono, że wał przeciwpowodziowy jest w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu w czasie przejścia fali powodziowej. Obwałowanie posiada zbyt niską rzędną korony, miejscami niedostateczny zapas bezpieczeństwa, liczne przesiąki przez korpus oraz przebicia hydrauliczne występujące w podłożu wału. Negatywny wpływ na funkcjonowanie wału mają również zwierzęta, które drążą tunele w korpusie." W ramach prac projektowych mają powstać 2 warianty techniczne. Rozbudowa wału wiślanego ma przebieg po trasie istniejącego obwałowania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-14
Data publikacji:2020-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:146