OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Szkolenie obsługi czujników bezprzewodowych Pasco”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 sierpnia 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57 w imieniu którego działa Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” pn. „Szkolenie obsługi czujników bezprzewodowych Pasco”

Nr sprawy: GCE.W-ce.271.7.2020 do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Informacja w załączniku

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-21
Data publikacji:2020-08-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:476