OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”, znak sprawy: GK.271.6.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 lipca 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zwana dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych” – wybrano ofertę złożoną przez:

Treść ogłoszenia w załączniku.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-02
Data publikacji:2020-07-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:41