Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.04.2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 kwietnia 2020

Postępowanie przetargowe znak: GK.271.1.2020
Nazwa zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Etap 1 Pobiednik Mały - Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków sanitarnych „PTK” do granicy z miastem Kraków”.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Etap 1 Pobiednik Mały - Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków sanitarnych „PTK” do granicy z miastem Kraków”  - wybrano ofertę złożoną przez:
Treść ogłoszenia w załączniku.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-20
Data publikacji:2020-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:95