Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 marca 2020

Zamawiający (Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 160)  zawiadamia,  że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w procedurze „Zapytania ofertowego” Nr CKiP.26.3.2020 pn. „Adaptacja pomieszczeń Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach” dofinansowane w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano:

Treść ogłoszenia w załączniku.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-23
Data publikacji:2020-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:89